Medewerkers in cijfers 2020

Onze medewerkers in cijfers

In 2020 hebben we als Bovemij mooie stappen gezet. Het personeelsbestand heeft daar een kleine groei bij laten zien; de mix tussen fulltime en parttime werken is daarbij gelijk gebleven.

In onderstaande twee grafieken ziet u het aantal medewerkers zoals die op 31-12-2020 bij Bovemij in loondienst waren. De medewerkers van SRM Rechtsbijstand zijn hierin ook meegenomen. 

Het aannemen van zowel starters als ervaren mensen zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd gelijk is gebleven. De groei van de organisatie en de invulling van vacatures als gevolg van het vertrek van medewerkers zorgt voor een lichte daling van het gemiddelde aantal dienstjaren.

Bovemij streeft naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. De toename van het aantal IT-werkzaamheden binnen onze organisatie gecombineerd met het feit dat die werkzaamheden nu eenmaal vaker door mannen gedaan worden, zorgt voor een groter aandeel mannelijke collega‚Äôs.

Het verzuim binnen Bovemij is in het coronajaar helaas hoger dan we historisch gezien binnen Bovemij gewend zijn. Zoals in het hoofdstuk over medewerkers te lezen is, wordt hier veel aandacht aan gegeven in het kader van preventie en beheersing en sturen we voor 2021 op een verzuim dat weer in lijn ligt bij een fitte en vitale organisatie. We investeren veel in de vitaliteit van onze medewerkers. Maar helaas is verzuim nooit helemaal te voorkomen.