Toezicht

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code 2016 is van toepassing op Bovemij. De Raad van Commissarissen herkent zich in de uitgangspunten en best practices van de Corporate Governance Code. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is eind  2019 voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals bedoeld in de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code. 

Vergaderingen

In 2020 kwam de Raad van Commissarissen zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur in reguliere vergaderingen bijeen. Eén van deze vergaderingen was in aanwezigheid van de accountant (EY).

Aanwezigheid

Reguliere vergaderingen

Extra vergaderingen

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine

100% (6 van de 6)

100% (8 van de 8)

A.C. (Arjen) Dorland
- vanaf 24 april 2020

100% (4 van de 4)

100% (6 van de 6)

N. (Norbert) van den Eijnden
- vanaf 24 april 2020

100% (4 van de 4)

100% (6 van de 6)

J.E. (Jaco) Remijn
- vanaf 5 juni 2020

100% (3 van de 3)

100% (6 van de 6)

C. (Corinne) Weeda - Hoogstad
- vanaf 16 juli 2020

100% (2 van de 2)

100% (6 van de 6)

R. (Rutger) Koopmans
- tot 24 april 2020

100% (3 van de 3)

100% (2 van de 2)

In de totstandkoming van de strategie is de Raad van Commissarissen in een adviserende rol betrokken. Daarnaast ziet de Raad van Commissarissen toe op de kwaliteit van besluitvorming in de belangrijkste beslissingen en investeringen bij de uitvoering van de strategie van Bovemij. Naast de zes reguliere vergaderingen kwam de Raad van Commissarissen in 2020 één keer bijeen met de Raad van Bestuur waarin specifieke onderwerpen centraal stonden die aan de strategie van Bovemij gerelateerd zijn. Hiervan is twee keer een strategie tweedaagse met de Raad van Bestuur, Statutaire Directie van de Verzekeraar en de Raden van Commissarissen van de holding en de verzekeraar. Verder hebben er met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen vijf keer extra bijeenkomsten plaatsgevonden inzake de afstemming met de aandeelhouders in relatie tot de strategie en met betrekking tot de strategische overname van Autotrust  . 

De Raad van Commissarissen vergaderde daarnaast één keer buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft telkens vanuit de aanwezigheid van een afwisselend RvC lid deelgenomen bij de reguliere vergaderingen van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad.