Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Lees meer ›Premies

15. Bedrijfskosten

Medewerkers van Staf en Holding behoren in de gesegmenteerde jaarrekening tot het segment 'groep'.

Lees meer ›15. Bedrijfskosten

16. Beleggingsopbrengsten

De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.

Lees meer ›16. Beleggingsopbrengsten

17. Beleggingslasten

Lees meer ›17. Beleggingslasten

18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

Lees meer ›18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

20. Andere lasten

Andere lasten bevat een éénmalige last van € 6.400.000,- in verband met de afkoop van het onvoorwaardelijke recht op indexatie van pensioen voor oud-medewerkers die vallen onder de onvoorwaardelijke indexatieregeling.

Lees meer ›20. Andere lasten

19. Andere baten

Andere baten bevat de verkoopopbrengst van de deelneming Bovemij Services B.V. In het kader van de strategische heroriëntatie heeft Bovemij deze deelneming per 31 december 2020 verkocht.

Lees meer ›19. Andere baten

21. Belastingen

De effectieve belastingdruk is Percentage huidig jaar (xxxx: Percentage vorig jaar). De belastingdruk is hoger dan de nominale belastingdruk van 25% door een correctie op de latente belastingschuld.

Lees meer ›21. Belastingen

22. Resultaat aandeel derden

Lees meer ›22. Resultaat aandeel derden