16. Beleggingsopbrengsten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2020

Totaal 2019

Opbrengst gebouwen en terreinen

2.386

2.369

-

-

-

-

4.755

4.001

Opbrengst overige beleggingen

-

-

-

-

-

2

2

12

Ongerealiseerde winst op beleggingen

-

3.223

2.885

1.145

-

-

7.253

12.145

Gerealiseerde winst op beleggingen

-

-

1.799

1.574

121

-

3.494

3.609

 

2.386

5.592

4.684

2.719

121

2

15.504

19.767

De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.