Marktontwikkelingen

2020 was in vele opzichten niet het jaar dat we hadden voorzien. Ingegeven door allerlei maatregelen om het coronavirus het hoofd te bieden is onze manier van werken en omgang met elkaar voor het grootste deel van het jaar op afstand en vaak digitaal geweest. Een dergelijke situatie vraagt veel van ons allemaal als mens en heeft ook grote impact op organisaties.

Een groot aantal sectoren is zwaar getroffen door het wegvallen van een aanzienlijk deel van de omzet. Andere sectoren daarentegen kenden een groei als nooit tevoren. De impact op de mobiliteitsbranche was overwegend sterk negatief met uitzonderingen bijvoorbeeld ten aanzien van de markt voor gebruikte auto’s en de tweewielerbranche waar met name de elektrische fiets de sterke opmars voortzette.

Digitale wegen

Onzekerheid leidt normaliter tot vraaguitval als het gaat om kapitaalintensieve uitgaven. Dit is vaak een tijdelijk fenomeen; een inhaalslag vindt vaak plaats als herstel optreedt.

De huidige situatie vraagt van mensen echter een aanpassing die de meesten van ons nooit eerder meemaakten. Om te kunnen blijven functioneren, zowel sociaal als economisch, vinden we versneld nieuwe wegen. Nieuwe wegen die ons in staat stellen te blijven communiceren en nieuwe wegen die ons in staat stellen te blijven consumeren. Deze wegen hebben over het algemeen één ding gemeen: ze maken intensief gebruik van digitale oplossingen. Deze beweging was al jaren aan de gang maar is onmiskenbaar in een versnelling terecht gekomen. Waar we voorheen zo goed als nooit met elkaar videobelden, zo doen we dat nu dagelijks vele malen. En waar voorheen digitaal soms nog maar een beperkte rol speelde in het aankoopproces, wordt nu het gehele proces van oriëntatie tot en met aanschaf in zeer veel gevallen volledig digitaal ondersteund. Of het nu gaat om boodschappen of om aanschaf, lease of huur van een voertuig. Letterlijk van deur tot deur. De gewenning van consumenten aan aanschaf van digitaal gefaciliteerde mobiliteit is het afgelopen jaar sterk versneld.

Deze beweging is onomkeerbaar. Bedrijven passen hun processen hier zo goed als mogelijk op aan. De voertuigen zelf worden jaar op jaar ook meer en meer digitaal wat ook weer leidt tot grote aanpassingen, zeker ook wanneer het gaat om elektrisch rijden. Deze versnelde digitalisering van objecten en processen in de mobiliteitsbranche biedt kansen, maar alleen als je je daar als bedrijf voor open stelt. De kansen liggen zoals altijd in de combinatie van kennis van zaken, kwaliteit, betrouwbaarheid en service.

Het toverwoord: data

Door de digitalisering is de manier waarop klanten bereikt worden en er met hen gecommuniceerd wordt volledig veranderd. Het toverwoord is natuurlijk ’data’. Om data op een goede en zo uniek mogelijke wijze te kunnen inzetten zijn aanzienlijke investeringen nodig. Consumenten zijn inmiddels volledig gewend aan directe persoonlijke communicatie en service, continu, snel en online. De branche is voor het gebruik van data vaak aangewezen op samenwerking met platformbedrijven; veelal grote, externe platforms die scherpe (en dure) eisen aan de retail stellen om gebruik te mogen maken van de door hen gegenereerde (klant)data. Terwijl deze data door de retail in connectie met de klant en het voertuig ontstaan!

Platformbedrijven zijn echter in staat deze data te combineren met externe data en om ze vervolgens op een snelle, efficiënte wijze en op maat terug beschikbaar te stellen aan de consument, het retailbedrijf en andere externe partijen. Op deze wijze is de keten de afgelopen jaren niet verkort, maar verlengd en verschuiven tegelijkertijd de omzetten en marges in de keten: van de retail naar de platformbedrijven, deels in combinatie met aan het object, door middel van datagekoppelde financiële instellingen (financieringen, lease, verzekeringen, etc).

Aanschaf van individuele mobiliteit en bijbehorende diensten zal meer en meer gestuurd worden door die partijen die in staat zijn de consument als eerste te bereiken én vast te houden.

De connectie van de goede retailbedrijven op deze digitale wereld wordt gelukkig ook steeds beter gemaakt. Bovemij is opgericht om deze bedrijven te helpen ondernemen. Nu meer dan ooit dient Bovemij deze ambitie waar te maken. Dit kan echter niet meer alleen op de traditionele manier. Wij zien dit als een grote kans, aangezien we ons als Bovemij bevinden op het unieke snijpunt van mobiliteitsaanbieders en -consumenten. Om die kans te pakken en de branche verder te helpen is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verdere inrichting en opschaling van onze gezamenlijke digitale brancheplatformen viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl. De komende jaren wordt hierin een forse versnelling aangebracht, zodat we onze ondersteunende rol in de branche waar kunnen blijven maken! Dit kan alleen als we in de branche onze krachten bundelen. Samen is het mogelijk om ook in de huidige platformeconomie de positie van de mobiliteitsbranche uit te bouwen.