18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

2020
(in duizenden euro's)

Bovemij Financierings- maatschappij

RDC

BOVAG Bovemij Platform

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Eliminaties

Totaal 2020

Omzet

33.443

19.642

1.100

1.792

313

-587

55.703

Kostprijs v/d omzet

25.448

3.752

1.798

1.747

11

-1.842

30.914

 

7.995

15.890

-698

45

302

1.255

24.789

Beheerskosten

7.979

16.004

4.985

170

206

-

29.344

Overige baten (+) en lasten (-)

-405

-22

-

-

-

-

-427

Totaal

-389

-136

-5.683

-125

96

1.255

-4.982

2019
(in duizenden euro's)

Bovemij Financierings- maatschappij

RDC

BOVAG Bovemij Platform

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Eliminaties

Totaal 2019

Omzet

29.080

21.959

3.254

2.702

420

-1.692

55.723

Kostprijs v/d omzet

19.475

4.694

1.217

2.699

13

-2.962

25.136

 

9.605

17.265

2.037

3

407

1.270

30.587

Beheerskosten

6.940

17.347

4.273

196

201

-

28.957

Overige baten (+) en lasten (-)

-

128

-

-

-

-

128

Totaal

2.665

46

-2.236

-193

206

1.270

1.758