Onze medewerkers

Al jaren is de sterk veranderende mobiliteitsbehoefte van de consument een aanjager van veranderingen in de mobiliteitsbranche. Deze veranderingen zorgen voor een voortdurende drang naar ontwikkeling en innovatie van de branche, en dus ook van Bovemij. Niemand had echter kunnen bedenken dat een virus zo'n grote driver van een versnelde organisatieontwikkeling zou kunnen zijn.

Thuiswerken in coronatijden

Op 15 maart 2020 kregen we te horen dat we vanaf 16 maart met zijn allen thuis zouden moeten werken. Alleen, met partner of met het hele gezin. Niemand wist waar we aan begonnen, maar we gingen ervoor. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat de techniek ging werken en iedereen de benodigde spullen thuis kreeg om goed en verantwoord te kunnen werken. In een enorm tempo werden we allemaal opgeleid tot experts in MS Teams en Zoom. Een kat door het beeld, jengelende kinderen, partners die koffie of thee komen brengen; ook wij hebben het voorbij zien komen. En daar zijn we trots op.

Hadden we ons voorgenomen om digitaler met elkaar samen te kunnen werken, dan hadden we er waarschijnlijk maanden voor uitgetrokken. Nu hadden we binnen een week geregeld dat iedereen thuis kon werken. Alle medewerkers van Bovemij zetten de schouders eronder om de dienstverlening in deze bizarre tijd op niveau te houden. Het belang van de klant heeft daarbij vooropgestaan.

Het verplichte thuiswerken was niet gemakkelijk. Al helemaal niet toen duidelijk werd dat het langer dan een paar weken zou duren. We hebben direct naar een balans gezocht tussen thuiswerken waar het kon en naar kantoor komen als het echt moest. Collega’s met zwaarwegende redenen om vaker op kantoor te werken, hebben we die ruimte gegeven. En onze accountmanagers gaven we de opdracht mee om zo veilig en verantwoord mogelijk op bezoek te gaan bij klanten die daar behoefte aan hadden.

Om onze medewerkers een veilig gevoel te geven, startten we met een wekelijkse ‘RvB-mail in cornatijden’, waarin de Raad van Bestuur een update gaf en vanaf het begin het mantra ‘wees mild voor jezelf’ hanteerde. Daarnaast organiseerden we laagdrempelige online events die als doel hadden om mensen even ‘uit het werk’ te halen en met elkaar in verbinding te brengen. Zo organiseerden we voor de zomer de Bovemij Online SummerSchool, waarbij collega’s elke dag een interessant webinar van een externe spreker konden volgen. In de maanden daarop organiseerden we een online Bingo, de VrijMIBoVeMij, een Online Pubquiz en Radio Bovemij. En aan het eind van het jaar brachten de leden van de Raad van Bestuur zelf een groot deel van de kerstpakketten langs bij medewerkers.

Met ons vitaliteitsprogramma Bovemij Fit hebben we aandacht voor de mentale kant van het werken thuis. Zo zijn er verschillende online bijeenkomsten geweest over de effecten van thuiswerken en hoe daar mee om te gaan. Ook is er gestart met het opzetten van een Preventief Medisch Onderzoek. Zo helpen we collega’s om hun leefstijl in beeld te krijgen en krijgen ze tips hoe daar verbeteringen in aan te brengen. Dat onze activiteiten voor collega's gewaardeerd werden bleek wel uit het feit dat we werden uitgeroepen tot de beste (thuis)werkgever van de regio Arnhem/Nijmegen!

Ontwikkeling

Ervoor zorgen dat de juiste man of vrouw, met oog voor iemands specifieke situatie, op de juiste plek terecht komt. Dat is de (niet gemakkelijke) opgave die wij binnen Bovemij zijn aangegaan. We zijn daarvoor gestart met het traject Strategische Personeelsplanning, dat ons inzicht geeft in de posities waar medewerkers zich bevinden en welke (ontwikkel)mogelijkheden aanwezig zijn. Met de nieuwe strategie in het achterhoofd kunnen we medewerkers zo helpen bij het bepalen van hun loopbaanpad. Zo kunnen we de juiste aandacht geven aan medewerkers en ze bijvoorbeeld de juiste opleidingen bieden.

Een ander belangrijk aspect is het verder uitbouwen van Bovemij als merk op de arbeidsmarkt. We hebben ervoor gezorgd dat Bovemij beter gevonden wordt én dat potentiele nieuwe collega’s weten wat ze kunnen verwachten. Zo trekken we sneller de juiste mensen aan. 

De nieuwe strategie

Gelukkig was 2020 niet alleen het jaar van het coronavirus. Want in 2020 hebben we vooral ook de contouren van onze nieuwe strategie de organisatie in gebracht. Deze platformstrategie gaat veel betekenen voor ons bedrijf en dus ook voor onze medewerkers. Zo zullen er nieuwe functies gaan ontstaan en bestaande functies veranderen. Zoeken we veel nieuwe collega’s en worden nieuwe opleidingsprogramma’s ontworpen. De transitie om de nieuwe digitale organisatie in te richten zal vanaf 2021 concreet worden ingevuld.

Afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet om die executie voor te bereiden. Om medewerkers betrokken te houden en hen de ruimte te geven om vragen te stellen, hebben we vanaf april een wekelijkse webinar ‘Een uur met de Raad van Bestuur’ georganiseerd, waarbij de vier leden van de Raad van Bestuur afgewisseld in gesprek gingen met gemiddeld 70 collega’s. Daarnaast organiseerden we ook Digitale Zeepkistsessies, waarbij medewerkers vertelden over waar zij mee bezig waren. Mooie, voor ons nieuwe, manieren om de verbinding tussen de verschillende bedrijfsonderdelen te bewerkstelligen.

Eén Bovemij

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen om nog succesvoller te ondernemen, is het van belang dat wij als één Bovemij te werk gaan. Een goed voorbeeld daarvan is de inrichting van ons performancemanagementproces. Binnen een uniform proces voor de hele organisatie maken we met elkaar die afspraken die nodig zijn om succesvol bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van Bovemij en daardoor aan de doelstellingen van Bovemij naar onze klanten. Zo hebben we in 2020 alle commerciële krachten binnen ons gehele bedrijf samengebracht in één bedrijfsonderdeel: Commercie Bovemij Groep. Daardoor zijn we nog beter in staat om op basis van heldere (totaal)proposities en onze platforms herkenbare en op maat gesneden klantbediening te leveren. Én om sneller in te spelen op klantvragen. Halverwege het jaar zijn we al begonnen met werken in de nieuwe groepsbrede teams; de technische HR-structuur is vanaf 1-1-2021 live gegaan. Ook hebben we stappen gezet om de stafafdelingen verder samen te brengen. Daardoor is het eenvoudiger om wijzigingen of ontwikkelingen over beleid eenduidig uit te dragen.

Eigenaarschap

In 2020 hebben we de eerste fase van de workshops van medewerkers als onderdeel van het lopende leiderschapsprogramma afgerond. Tijdens deze workshops is aandacht besteed aan het nemen en voelen van eigen verantwoordelijkheid. Want door zelf deze verantwoordelijkheid te pakken wordt het werk leuker. Er ontstaat binnen de gestelde kaders meer autonomie. Een bijkomend voordeel is dat leidinggevenden zich meer bezig kunnen houden met het sturen van de afdeling en de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden door die afdeling kunnen laten doen. Zo versterken medewerkers zichzelf en daarmee onze organisatie. De tweede fase van dit programma is doorgezet naar 2021 als we weer (deels) fysiek bij elkaar hopen te kunnen komen.

Bewust Bovemij

Een belangrijk aspect van het werken binnen Bovemij is dat onze medewerkers zich bewust zijn van hun handelen en gedrag in lijn met de op ons van toepassing zijnde (gedrags)codes. Om hier kennis over op te doen en met elkaar over in gesprek te gaan, hebben alle collega's een aantal middelen tot hun beschikking. Begin 2020 lanceerden we bijvoorbeeld een e-learning integriteit die door alle medewerkers is gevolgd. Ook zette Team Compliance een programma van trainingen op waar dilemma’s naar voren komen die je in je werk tegen kunt komen. Het spreekt voor zich dat deze dilemma’s niet altijd met een simpel ‘dat doe ik wel of dat doe ik niet’ te beantwoorden te zijn. Door op deze wijze met elkaar over deze zaken te spreken wordt de drempel voor medewerkers lager om zich uit te spreken bij onduidelijkheden of vragen te stellen over situaties die zich voordoen. Dit draagt bij aan een veilige en integere werkomgeving.