9. Technische voorzieningen

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Ongevallen en ziekte

6.050

6.607

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

25.473

23.210

Casco

108.787

94.471

Brand en andere schade aan goederen

1.323

1.364

Overige branches

7.742

8.335

 

149.375

133.987

   

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Ongevallen en ziekte

780

962

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

2.960

2.802

Casco

2.065

2.115

Brand en andere schade aan goederen

-728

-1.387

Overige branches

2.642

1.967

 

7.719

6.459

   

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Ongevallen en ziekte

96.790

92.316

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

171.723

171.831

Casco

7.722

18.604

Brand en andere schade aan goederen

9.593

13.065

Overige branches

14.578

15.922

 

300.406

311.738

Onder de brutoschadevoorziening is voor € 136.000,- (2019: € 625.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Ongevallen en ziekte

12.198

11.506

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

29.385

25.335

Casco

4

304

Brand en andere schade aan goederen

6.009

7.632

Overige branches

856

406

 

48.452

45.183

   

Overige technische voorzieningen

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Ongevallen en ziekte

4.475

3.417

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

11.768

12.065

Casco

656

880

Brand en andere schade aan goederen

767

992

Overige branches

623

571

 

18.289

17.925

De totale technische voorzieningen bedragen € 411.899.000,- (2019: € 412.008.000,-). De looptijd van de technische voorzieningen is voor een bedrag van € 161.158.000,- (2019: € 195.652.000,-) korter dan één jaar, een bedrag van € 173.986.000,- (2019: € 137.612.000,-) heeft een looptijd tussen één en vijf jaar en een bedrag van € 76.755.000,- (2019: € 78.744.000,-) heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.

Verloopoverzicht technische voorzieningen

 

Premies

Schaden

Overige

(in duizenden euro's)

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Stand per 1 januari

127.528

123.898

266.555

260.898

17.925

17.149

Mutatie boekjaar

14.128

3.630

-14.601

5.657

364

776

Stand per 31 december

141.656

127.528

251.954

266.555

18.289

17.925

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2020

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Einde schadejaar

165.043

172.138

183.185

179.349

199.278

225.849

267.911

252.992

247.243

225.702

196.840

 

1 jaar later

166.686

167.792

174.713

180.463

195.196

224.177

272.502

247.330

243.334

207.986

  

2 jaar later

166.956

172.440

172.418

179.302

196.209

228.073

280.239

246.123

243.352

   

3 jaar later

168.851

170.856

173.029

180.823

196.684

228.256

282.460

244.735

    

4 jaar later

167.130

171.565

171.780

179.861

197.043

228.883

284.423

     

5 jaar later

167.751

170.355

173.387

179.016

197.941

231.957

      

6 jaar later

166.882

169.921

173.253

179.014

199.895

       

7 jaar later

166.411

170.144

172.730

179.027

        

8 jaar later

165.720

170.645

172.155

         

9 jaar later

164.648

171.481

          

10 jaar later

164.826

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2020

164.826

171.481

172.155

179.027

199.895

231.957

284.423

244.735

243.352

207.986

196.840

 

Cumulatief betaald ultimo 2020

160.840

170.733

165.694

167.238

181.488

209.414

243.908

220.652

211.616

163.928

101.537

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2020

3.986

748

6.461

11.789

18.407

22.543

40.515

24.083

31.736

44.058

95.303

299.629

Voorziening schadejaren voor 2010

         

777

Totale brutoschadevoorziening

         

300.406

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2019

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Einde schadejaar

170.750

165.043

172.138

183.185

179.349

199.278

225.849

267.911

252.992

247.243

225.702

 

1 jaar later

167.386

166.686

167.792

174.713

180.463

195.196

224.177

272.502

247.330

243.334

  

2 jaar later

166.474

166.956

172.440

172.418

179.302

196.209

228.073

280.239

246.123

   

3 jaar later

164.627

168.851

170.856

173.029

180.823

196.684

228.256

282.460

    

4 jaar later

165.376

167.130

171.565

171.780

179.861

197.043

228.883

     

5 jaar later

164.961

167.751

170.355

173.387

179.016

197.941

      

6 jaar later

164.813

166.882

169.921

173.253

179.014

       

7 jaar later

163.244

166.411

170.144

172.730

        

8 jaar later

163.211

165.720

170.645

         

9 jaar later

163.117

164.648

          

10 jaar later

162.146

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2019

162.146

164.648

170.645

172.730

179.014

197.941

228.883

282.460

246.123

243.334

225.702

 

Cumulatief betaald ultimo 2019

159.881

160.447

169.044

165.637

165.025

179.323

205.678

238.257

215.613

194.153

110.889

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2019

2.265

4.201

1.601

7.093

13.989

18.618

23.205

44.203

30.510

49.181

114.813

309.679

Voorziening schadejaren voor 2009

         

2.059

Totale brutoschadevoorziening

         

311.738

Uitloopresultaten per branche

Ongevallen en ziekte

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

53.107

-1.742

52.291

-926

Boekjaar -3

5.608

-566

4.712

330

Boekjaar -2

9.388

-4.399

4.266

723

Boekjaar -1

24.213

-14.419

10.278

-484

Boekjaar

-

-13.704

25.243

 

Stand per 31 december

92.316

-34.830

96.790

-357

     

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

70.423

-13.025

61.171

-3.773

Boekjaar -3

21.139

-4.710

15.946

483

Boekjaar -2

31.547

-8.560

24.866

-1.879

Boekjaar -1

48.722

-21.540

26.005

1.177

Boekjaar

-

-21.557

43.735

 

Stand per 31 december

171.831

-69.392

171.723

-3.992

     

Casco

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

201

57

120

138

Boekjaar -3

162

-70

-175

267

Boekjaar -2

316

144

362

98

Boekjaar -1

17.925

-9.069

278

8.578

Boekjaar

-

-66.050

7.137

 

Stand per 31 december

18.604

-74.988

7.722

9.081

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

3.096

-29

3.060

7

Boekjaar -3

1.193

-34

1.011

148

Boekjaar -2

2.155

-390

1.266

499

Boekjaar -1

6.621

-3.287

1.355

1.979

Boekjaar

-

-4.866

2.901

 

Stand per 31 december

13.065

-8.606

9.593

2.633

     

Overige branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

6.356

-1.016

5.459

-119

Boekjaar -3

886

-278

712

-104

Boekjaar -2

1.622

-705

1.455

-538

Boekjaar -1

7.058

-1.841

1.161

4.056

Boekjaar

-

-5.856

5.791

 

Stand per 31 december

15.922

-9.696

14.578

3.295

     

Totaal alle branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

133.183

-15.755

122.101

-4.673

Boekjaar -3

28.988

-5.658

22.206

1.124

Boekjaar -2

45.028

-13.910

32.215

-1.097

Boekjaar -1

104.539

-50.156

39.077

15.306

Boekjaar

-

-112.033

84.807

 

Stand per 31 december

311.738

-197.512

300.406

10.660