Samenstelling en deskundigheid

De Raad van Commissarissen van de holding is gelinkt met de Raad van Commissarissen van de schadeverzekeraar via de gezamenlijke voorzitter van de Raden van Commissarissen. Dit verslag is geschreven vanuit de Raad van Commissarissen van holding Bovemij N.V. Het verslag van de Raad van Commissarissen van de verzekeraar is opgenomen in het jaarverslag van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Om die reden zijn in artikel 2 van het Reglement Raad van Commissarissen Bovemij N.V. vereisten opgesteld waaraan de samenstelling van de RvC dient te voldoen en wordt gewerkt met een profielschets ten behoeve van de gewenste invulling van de RvC. 

Bij de selectie van leden van RvB en de RvC streeft Bovemij naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, geslacht, werkervaring, opleidingsachtergrond en de verhouding man-vrouw.

Rutger Koopmans is afgetreden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020.

Rutger Koopmans heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol ingenomen als lid van de RvC. De periode van de Compliance melding was een moeilijke periode. Rutger heeft altijd gekozen heeft voor de onderneming en niet voor het belang van personen, hij is hierin altijd onafhankelijk gebleven. Ook bij de benoeming van de nieuwe leden van de RvB en RvC. Hierin heeft Rutger een belangrijke rol gespeeld. Namens Bovemij wil de voorzitter Rutger Koopmans nogmaals hartelijk danken.

De RvC van Bovemij N.V. is als volgt samengesteld vanuit de volgende profielen:

  • Gerlach Cerfontaine - Voorzitter RvC Bovemij N.V. en N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (linking pin). Treedt af op AVA per 23 april 2021

  • Arjen Dorland - Beoogd voorzitter na aftreden Gerlach Cerfontaine. Profiel financiële instellingen en digitale strategie.

  • Norbert van den Eijnden - Profiel automotive en leasing

  • Jaco Remijn - Profiel BOVAG

  • Corinne Weeda-Hoogstad - Profiel financieel en risk

Personalia

 

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine

A.C. (Arjen) Dorland

N. (Norbert) van den Eijnden

J.E. (Jaco) Remijn

C. (Corinne) Weeda - Hoogstad

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Geslacht

Man

Man

Man

Man

Vrouw

Leeftijd

74

65

61

53

52

Nationaliteit

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

In functie

Benoemd in 2015 voor een periode van 4 jaar en in 2019 herbenoemd voor een periode van 2 jaar tot aan de AvA 2021

Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 24 april 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 24 april 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Buitengewone Aandeelhouders-vergadering van 5 juni 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Buitengewone Aandeelhouders-vergadering van 16 juli 2020 voor een periode van 4 jaar

Relevante nevenfuncties

Voorzitter Advisory Commitee Gilde Healthcare

'Vice-voorzitter RvC ABN AMRO Bank'
'Vice-voorzitter Rvc Essent NV'
'Voorzitter RvT Haaglanden Medisch Centrum'
'Voorzitter RvT Naturalis'
'Voorzitter RvT Japanmuseum Sieboldhuis'

'Adviseur Stichting Duurzame Vecht'
'Zelfstandig adviseur in de (auto)mobiliteits-branche'

Algemeen Directeur Broekhuis Groep

'CFO International Card Services'
'Lid RvC Florensis'
'Voorzitter RvC ABN AMRO Captive N.V.'

Financiële belangen van commissarissen

Eén lid van de Raad van Commissarissen (tot en met 24 april 2020), de heer Koopmans, houdt 1.000 certificaten van aandelen van Bovemij. De huidige leden van de Raad van Commissarissen hebben geen direct of indirect financieel belang in de vennootschap.

Commissies

De Raden van Commissarissen hebben in het voorjaar van 2019 besloten tot instelling van een tweetal commissies, te weten een Audit en Risk Commissie (ARC) en een Nominatie en Remuneratie Commissie (NRC). Deze beide commissies functioneren beide als voorbereidend adviesorgaan voor de Raden van Commissarissen. 

In 2020 is de ARC zeven keer bijeengekomen. Belangrijkste onderwerpen zijn de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging, de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de besluitvoorbereiding hierover richting de Raad van Commissarissen.

De NRC is in 2020 één keer bijeengekomen. Belangrijkste onderwerp is de remuneratie van de Raad van Bestuur en de Identified Staff en het bespreken van de prestatie criteria voor het komende jaar. Hiermee is afgeweken van de doelstelling minstens twee keer per jaar bijeen te komen, dit vanwege het traject van de werving van RvC leden in 2020 en de completering van de werving in de zomer van 2020.