Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Resultaat technische rekening per branchegroep

 

Ongevallen en ziekte

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro’s)

2018

2017

2018

2017

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

86.832

91.877

96.677

93.052

-Aandeel herverzekeraars

1.555

1.253

7.141

7.086

 

85.277

90.624

89.536

85.966

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

4.771

5.407

-502

-294

-Aandeel herverzekeraars

733

698

102

-22

 

4.038

4.709

-604

-272

 

89.315

95.333

88.932

85.694

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

-36

2.437

-53

3.683

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

61.643

65.034

72.515

66.552

-Aandeel herverzekeraars

1.333

1.035

6.190

4.683

 

60.310

63.999

66.325

61.869

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

3.788

8.387

15.077

9.871

-Aandeel herverzekeraars

360

1.607

-3.904

4.159

 

3.428

6.780

18.981

5.712

     

Wijziging overige technische voorzieningen

-

-

520

708

     
 

63.738

70.779

85.826

68.289

     

15. Bedrijfskosten

    

Provisie

12.639

13.179

11.937

11.540

Wijziging overlopende provisie

2.510

3.808

113

-5

Beheers- en personeelskosten

5.746

2.881

11.948

11.707

Provisie van herverzekeraars

-408

-373

-1.101

-1.127

 

20.487

19.495

22.897

22.115

     

Resultaat technische rekening

5.054

7.496

-19.844

-1.027

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Casco

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro’s)

2018

2017

2018

2017

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

149.512

141.405

22.654

22.707

-Aandeel herverzekeraars

6.436

5.957

4.727

5.123

 

143.076

135.448

17.927

17.584

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-1.114

-1.140

86

279

-Aandeel herverzekeraars

-123

-263

223

371

 

-991

-877

-137

-92

 

142.085

134.571

17.790

17.492

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

-36

2.632

-4

311

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

80.510

80.683

14.432

23.012

-Aandeel herverzekeraars

3.209

3.897

4.967

10.941

 

77.301

76.786

9.465

12.071

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

462

1.778

-706

-7.478

-Aandeel herverzekeraars

-88

-1.338

-1.690

-5.516

 

550

3.116

984

-1.962

     

Wijziging overige technische voorzieningen

-18

76

-22

-202

     
 

77.833

79.978

10.427

9.907

     

15. Bedrijfskosten

    

Provisie

22.374

21.913

4.282

4.380

Wijziging overlopende provisie

1.288

2.617

9

198

Beheers- en personeelskosten

16.757

16.145

2.444

2.152

Provisie van herverzekeraars

-822

-778

-

-

 

39.597

39.897

6.735

6.730

     

Resultaat technische rekening

24.619

17.328

624

1.166

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Overige branches

Totaal

(in duizenden euro’s)

2018

2017

2018

2017

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

19.970

19.966

375.645

369.007

-Aandeel herverzekeraars

365

344

20.224

19.763

 

19.605

19.622

355.421

349.244

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-300

1.309

2.941

5.561

-Aandeel herverzekeraars

3

-1

938

783

 

-303

1.310

2.003

4.778

 

19.302

20.932

357.424

354.022

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

-8

630

-137

9.693

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

10.172

11.401

239.272

246.682

-Aandeel herverzekeraars

184

34

15.883

20.590

 

9.988

11.367

223.389

226.092

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-951

471

17.670

13.029

-Aandeel herverzekeraars

-562

-51

-5.884

-1.139

 

-389

522

23.554

14.168

     

Wijziging overige technische voorzieningen

8

24

488

606

     
 

9.607

11.913

247.431

240.866

     

15. Bedrijfskosten

    

Provisie

3.813

3.725

55.045

54.737

Wijziging overlopende provisie

272

462

4.192

7.080

Beheers- en personeelskosten

1.849

1.936

38.744

34.821

Provisie van herverzekeraars

-

1

-2.331

-2.277

 

5.934

6.124

95.650

94.361

     

Resultaat technische rekening

3.753

3.525

14.206

28.488