Marktontwikkelingen

De Nederlandse mobiliteitsmarkt is goed voor een omzet van in totaal meer dan € 100 miljard. Vrij vertaald betekent dit dat het gemiddelde Nederlandse gezin zo’n 15% van haar totale inkomen besteedt aan mobiliteit. Een aanzienlijk deel daarvan, afgerond € 20 miljard, komt terecht bij de overheid, terwijl ook nog eens eenzelfde bedrag wordt besteed aan brandstoffen. Dat zijn enorme bedragen. Samen met zorg, wonen en voeding vormt mobiliteit dan ook de grootste sector van Nederland.

Het mooie aan mobiliteit is dat ieder voor zich een unieke keuze maakt welke vorm van mobiliteit hem of haar past. Geholpen door verschillende nieuwe vormen van techniek, andere vormen van financiering maar soms ook noodgedwongen of ‘geholpen’ door overheidsmaatregelen zien we een duidelijke shift. Waar mobiliteit tot voor kort nog voor bijna 100% door de consument individueel werd aangeschaft, is dit tegenwoordig minder het geval. Van het aantal nieuw verkochte personenauto’s is nog slechts minder dan 25% gekocht door particulieren! De overige 75% loopt via allerhande leasecontracten. Dit geldt overigens niet alleen voor personenauto’s maar bijvoorbeeld meer en meer ook voor fietsen. Het is de verwachting dat dit in 2020 en de jaren daarna verder door zal zetten.

Een andere trend die we zien, is die van de opkomst van elektrische voertuigen (EV's). Het aandeel elektrische voertuigen is nu nog beperkt: 100.000 EV’s op een totaal van afgerond 8 miljoen auto’s. De doelstellingen van 200.000 elektrische voertuigen in 2020 en 2 miljoen in 2030 zijn daarom behoorlijk ambitieus. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer 'betaalbare' elektrische auto's op de markt komen. Zo komen er diverse kleine modellen op de markt; vooral het segment tussen de 30.000 en 40.000 euro groeit in 2020 naar verwachting aanzienlijk. Nog belangrijker is dat de totale kosten van aanschaf, bezit en gebruik van een elektrische auto steeds dichter bij die van een gewone auto komt te liggen.

Deze shifts hebben niet alleen gevolgen voor de mobiliteitsketen, maar ook voor aanpalende producten zoals verzekeringen, financieringen en onderhoud. Zeer wezenlijke veranderingen, zeker voor een bedrijf als Bovemij dat in zowel de mobiliteitswereld als de aanpalende – financiële - wereld actief is. Wij zien dit overigens direct als een grote kans, aangezien we ons bevinden op het unieke snijpunt van mobiliteitsaanbieders en -consumenten. Maar om die kans te pakken, moeten we wel tempo maken! De komende jaren worden de kaarten op dit vlak geschud. En de wereld om ons heen zit niet stil.

Op basis van de steeds grotere rol van duurzaamheid, verdere verstedelijking en vergrijzing verwachten we dat mobiliteit steeds meer van deur tot deur geregeld zal gaan worden. Dit is niet eenvoudig en zal zeker ook niet van de ene dag op de andere gebeuren, maar zeker is dat hieraan hard wordt gewerkt door veel sterke partijen waaronder in ieder geval de overheid. MaaS (Mobility as a Service) is dan een veelgehoorde term. Ook om deze reden is het van groot belang dat de branche haar krachten bundelt. Samen is het mogelijk om een relevante positie te blijven behouden.