Toezicht

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code 2016 is van toepassing op Bovemij. De Raad van Commissarissen herkent zich in de uitgangspunten en best practices van de Corporate Governance Code. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is eind  2019 voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals bedoeld in de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code. 

In het afgelopen jaar heeft een wijziging plaatsgevonden in de benoeming door de Raad van Commissarissen voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Conform de Corporate Governance code worden zij nu aangesteld voor bepaalde tijd (vier jaar) met de mogelijkheid voor een verlenging.

Vergaderingen

In 2019 kwam de Raad van Commissarissen zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur in reguliere vergaderingen bijeen. Tijdens deze vergaderingen zijn op specifieke onderwerpen verschillende functionarissen uit de organisatie, onder wie de sleutelfunctionarissen, uitgenodigd om nadere toelichting te geven. Een van deze vergaderingen was in aanwezigheid van de accountant (EY) en de externe actuaris (PWC).

Aanwezigheid

Reguliere vergaderingen

Extra vergaderingen

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine

100% (6 van 6)

100% (3 van 3)

R. (Rutger) Koopmans

100% (6 van 6)

100% (3 van 3)

L.C.H. (Bertho) Eckhardt
tot september 2019

100% (4 van 4)

100% (2 van 2)

   
   

In de totstandkoming van de strategie is de Raad van Commissarissen in een adviserende rol richting de Raad van Bestuur betrokken. Daarnaast ziet de Raad van Commissarissen toe op de kwaliteit van besluitvorming in de belangrijkste beslissingen en investeringen bij de uitvoering van de strategie van Bovemij. Naast de zes reguliere vergaderingen kwam de Raad van Commissarissen in 2019 één keer bijeen met de Raad van Bestuur waarin specifieke onderwerpen centraal stonden die aan de strategie van Bovemij gerelateerd zijn.

De Raad van Commissarissen vergaderde daarnaast twee keer buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Ook sprak de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, dit jaar met de Ondernemingsraad over alle voor hen relevante actuele ontwikkelingen.

In het kader van het in dit verslag benoemde incidentenonderzoek heeft in 2019 veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen leden van de Raden van Commissarissen en in het bijzonder ook tussen de voorzitter en alle in dit kader relevante stakeholders. Zo hebben de commissarissen, naast een groot aantal telefonische conferenties, vier bijeenkomsten gehad over de uitkomsten van het rapport en het bespreken van de vervolgacties. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft door het jaar heen veelvuldig contact gehad met de DNB en alle relevante stakeholders.