Evaluatie functioneren

In 2019 heeft de Raad van Commissarissen twee keer een Onderling Beraad gehouden, zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In het tweede overleg eind 2019 stond de evaluatie van de RvB, de RvC, de onderliggende commissies en het individuele functioneren van de commissarissen centraal. Hiervoor zijn individueel evaluatieformulieren ingevuld; de samenvatting van de resultaten zijn met elkaar in het Onderling Beraad besproken. Daarnaast is met begeleiding van KPMG Management Consulting de boarddynamiek geëvalueerd.

Conclusie is dat de Raad van Commissarissen voldoende betrokken is om invulling te kunnen geven aan haar toezichtzaken. Het afgelopen jaar heeft het compliancedossier veel nadruk gelegd op de werkzaamheden van de commissarissen. Dit werk is gedaan naast de reguliere werkzaamheden. De onderliggende commissies (ARC en NRC) hebben zich in het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2020 wordt de verdere splitsing tussen de holding en verzekeraar in de onderliggende commissies gerealiseerd.

Conclusies uit de evaluatie zijn dat gegeven de verwachte wisselingen in de Raad van Commissarissen besloten is extra aandacht te besteden aan het inwerkprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zal zodra de Raad van Commissarissen weer compleet is een nieuwe werkconferentie met KPMG Management Consulting worden georganiseerd. Doel is om de nieuwe leden mee te nemen in de opgedane ervaringen vanuit het afgelopen jaar en de leerpunten naar de toekomst.

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een effectieve werving voor de functies van CFRO, CCO en CDOO in de Raad van Bestuur. Gezien het belang van de portalenstrategie is ervoor gekozen om de functie van vertrekkend lid van de Raad van Bestuur Renate Leander te combineren voor zowel de digitale als de operatieportefeuille, resulterend in de functie Chief Digital Operations Officer. Marcel van de Lustgraaf zal per 1 april 2020 de Raad van Bestuur versterken in deze functie.