Het aandeel

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€ 8.000.000,-) en is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twintig eurocent (€ 0,20).

Lees meer ›Het aandeel

Risicomanagement

Bovemij hecht grote waarde aan goed risicomanagement. Wij zijn ons bewust van de risico's waarmee we als Bovemij geconfronteerd worden.

Lees meer ›Risicomanagement

Financiële resultaten

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekering-, financiering- en data-activiteiten.

Lees meer ›Financiële resultaten

Bestuurdersverklaring

Bestuurders verklaren, voor zover hen bekend, dat:

Lees meer ›Bestuurdersverklaring

Vooruitblik: succes door samenwerking

Bovemij, BOVAG en de mobiliteitsbranche staan samen voor mooie maar zeer uitdagende jaren. Wij denken dat deze uitdagingen door intensieve samenwerking omgezet kunnen worden in kansen, voor Bovemij en voor de branche.

Lees meer ›Vooruitblik: succes door samenwerking

Terugblik 2019

De Raad van Commissarissen (RvC) van Bovemij NV heeft als hoofdtaak het houden van toezicht, meer in het bijzonder ten aanzien van het bestuur, de financiering, de strategie, het risicomanagement, compliance en de risico’s van de onderneming.

Lees meer ›Terugblik 2019

Samenstelling en deskundigheid

De Raad van Commissarissen van de holding is gelinkt met de Raad van Commissarissen van de schadeverzekeraar via de gezamenlijke voorzitter van de Raden van Commissarissen.

Lees meer ›Samenstelling en deskundigheid

Toezicht

De Corporate Governance Code 2016 is van toepassing op Bovemij. De Raad van Commissarissen herkent zich in de uitgangspunten en best practices van de Corporate Governance Code.

Lees meer ›Toezicht

Evaluatie functioneren

In 2019 heeft de Raad van Commissarissen twee keer een Onderling Beraad gehouden, zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Lees meer ›Evaluatie functioneren

Jaarrekening 2019

Statutair ligt de bevoegdheid voor het reserveren van (een gedeelte) van de jaarwinst bij de directie van de vennootschap, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Lees meer ›Jaarrekening 2019