Gebeurtenissen na balansdatum

Op 31 december 2019 was het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet bekend dat het Coronavirus van mens tot mens overdraagbaar was. Zonder de financiële gevolgen en de risico’s nu al goed in te kunnen schatten, weten we inmiddels wel dat dit in 2020 heeft geleid tot een forse teruggang van de financiële markten. De gevolgen van de crisis zullen in meerdere sectoren voelbaar zijn. Het is echter nu nog te vroeg om hiervan redelijkerwijs een goede inschatting te kunnen maken. Bovemij is bovendien goed gekapitaliseerd en stelt alles in het werk om risico’s zo goed als mogelijk te mitigeren. De financiële gevolgen en de risico’s in 2020 leiden niet tot een andere waardering en presentatie voor de jaarrekening van 2019.