1. Immateriële vaste activa

Software

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

22.429

19.117

Afschrijvingen

-14.133

-13.150

 

8.296

5.967

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Acquisitie investeringen

96

-

Acquisitie afschrijvingen

-13

-

Investeringen

2.897

4.914

Afschrijvingen

-2.070

-2.585

Desinvesteringen

-1.095

-1.602

Afschrijvingen desinvesteringen

97

1.602

 

-88

2.329

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

24.327

22.429

Afschrijvingen

-16.119

-14.133

 

8.208

8.296

Portefeuillerechten

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

-

-

Afschrijvingen

-

-

 

-

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

2.539

-

Afschrijvingen

-508

-

 

2.031

-

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

2.539

-

Afschrijvingen

-508

-

 

2.031

-