9. Technische voorzieningen

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Ongevallen en ziekte

6.488

7.015

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

20.860

19.906

Casco

83.797

79.599

Brand en andere schade aan goederen

1.302

1.307

Overige branches

7.659

8.003

 

120.106

115.830

   

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Ongevallen en ziekte

962

847

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

2.802

2.717

Casco

2.115

2.074

Brand en andere schade aan goederen

-1.387

-1.321

Overige branches

1.967

15

 

6.459

4.332

   

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Ongevallen en ziekte

92.316

90.487

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

171.831

167.036

Casco

18.604

18.760

Brand en andere schade aan goederen

13.065

13.515

Overige branches

15.922

14.470

 

311.738

304.268

Onder de brutoschadevoorziening is voor € 625.000,- (2018: € 2.043.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Ongevallen en ziekte

11.506

8.625

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

25.335

25.369

Casco

304

253

Brand en andere schade aan goederen

7.632

8.746

Overige branches

406

377

 

45.183

43.370

   

Overige technische voorzieningen

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Ongevallen en ziekte

627

-

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

5.882

5.853

Casco

2.327

2.256

Brand en andere schade aan goederen

330

341

Overige branches

323

263

 

9.489

8.713

Van de technische voorzieningen is een bedrag van € 167.630.000,- kortlopend (2018: € 181.058.000,-). De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.

Verloopoverzicht technische voorzieningen

 

Premies

Schaden

Overige

(in duizenden euro's)

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Stand per 1 januari

111.498

113.501

260.898

237.344

8.713

8.225

Mutatie boekjaar

2.149

-2.003

5.657

23.554

776

488

Stand per 31 december

113.647

111.498

266.555

260.898

9.489

8.713

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2019

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Einde schadejaar

171.181

166.029

173.486

184.742

179.773

200.534

227.124

269.763

253.940

248.724

227.234

 

1 jaar later

165.479

164.888

166.058

173.914

178.231

193.651

221.449

270.596

244.352

241.237

  

2 jaar later

165.580

166.351

172.200

172.475

177.924

195.929

227.275

279.826

243.954

   

3 jaar later

163.709

168.256

170.814

172.917

179.772

196.969

227.981

282.857

    

4 jaar later

164.703

166.530

172.091

171.530

178.999

197.687

228.800

     

5 jaar later

164.399

167.134

171.334

172.689

178.015

198.765

      

6 jaar later

164.515

166.250

171.287

172.388

177.856

       

7 jaar later

163.199

165.934

171.712

171.884

        

8 jaar later

163.198

165.220

172.339

         

9 jaar later

163.432

164.182

          

10 jaar later

162.295

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2019

162.295

164.182

172.339

171.884

177.856

198.765

228.800

282.857

243.954

241.237

227.234

 

Cumulatief betaald ultimo 2019

159.825

160.429

166.304

165.807

166.249

176.696

203.944

238.441

214.962

196.241

122.660

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2019

2.470

3.753

6.035

6.077

11.607

22.069

24.856

44.416

28.992

44.996

104.574

299.845

Voorziening schadejaren voor 2009

         

11.893

Totale brutoschadevoorziening

         

311.738

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2018

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Einde schadejaar

150.237

171.181

166.029

173.486

184.742

179.773

200.534

227.124

269.763

253.940

248.725

 

1 jaar later

141.367

165.479

164.888

166.058

173.914

178.231

193.651

221.449

270.596

244.352

  

2 jaar later

144.290

165.580

166.351

172.200

172.475

177.924

195.929

227.275

279.827

   

3 jaar later

141.374

163.709

168.256

170.814

172.917

179.772

196.969

227.981

    

4 jaar later

142.681

164.703

166.530

172.091

171.530

178.999

197.687

     

5 jaar later

142.106

164.399

167.134

171.334

172.689

178.016

      

6 jaar later

141.657

164.515

166.250

171.287

172.387

       

7 jaar later

140.753

163.199

165.934

171.712

        

8 jaar later

140.495

163.198

165.220

         

9 jaar later

140.161

163.431

          

10 jaar later

141.469

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2018

141.469

163.431

165.220

171.712

172.387

178.016

197.687

227.981

279.827

244.352

248.725

 

Cumulatief betaald ultimo 2018

134.554

159.272

159.684

164.372

165.483

164.789

172.916

200.361

228.874

201.830

142.491

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2018

6.915

4.159

5.536

7.340

6.904

13.227

24.771

27.620

50.953

42.522

106.234

296.181

Voorziening schadejaren voor 2008

         

8.087

Totale brutoschadevoorziening

         

304.268

Uitloopresultaten per branche

Ongevallen en ziekte

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

34.448

-1.599

33.952

-1.103

Boekjaar -3

19.078

-570

19.155

-647

Boekjaar -2

9.618

-4.724

5.608

-714

Boekjaar -1

27.343

-22.251

9.388

-4.296

Boekjaar

-

-11.060

24.213

 

Stand per 31 december

90.487

-40.204

92.316

-6.760

     

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

64.669

-13.094

50.319

1.256

Boekjaar -3

24.742

-6.059

20.099

-1.416

Boekjaar -2

30.071

-7.636

21.142

1.293

Boekjaar -1

47.554

-21.225

31.514

-5.185

Boekjaar

-

-27.459

48.757

 

Stand per 31 december

167.036

-75.473

171.831

-4.052

     

Casco

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

1.214

10

-34

1.258

Boekjaar -3

279

-58

235

-14

Boekjaar -2

427

370

162

635

Boekjaar -1

16.840

-8.323

316

8.201

Boekjaar

-

-66.302

17.925

 

Stand per 31 december

18.760

-74.303

18.604

10.080

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

19

-41

24

-46

Boekjaar -3

4.392

-1.259

3.072

61

Boekjaar -2

1.440

-196

1.193

51

Boekjaar -1

7.664

-4.217

2.155

1.292

Boekjaar

-

-7.718

6.621

 

Stand per 31 december

13.515

-13.431

13.065

1.358

     

Overige branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

4.210

-674

4.502

-966

Boekjaar -3

2.462

-851

1.855

-244

Boekjaar -2

966

-672

886

-592

Boekjaar -1

6.832

-2.775

1.622

2.435

Boekjaar

-

-6.196

7.057

 

Stand per 31 december

14.470

-11.168

15.922

633

     

Totaal alle branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

104.560

-15.398

88.763

399

Boekjaar -3

50.953

-8.797

44.416

-2.260

Boekjaar -2

42.522

-12.858

28.991

673

Boekjaar -1

106.233

-58.791

44.995

2.447

Boekjaar

-

-118.735

104.573

 

Stand per 31 december

304.268

-214.579

311.738

1.259