Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Resultaat technische rekening per branchegroep

 

Ongevallen en ziekte

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro’s)

2019

2018

2019

2018

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

58.516

86.832

117.991

109.110

-Aandeel herverzekeraars

2.409

1.555

7.909

7.672

 

56.107

85.277

110.082

101.438

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

527

4.771

-954

-631

-Aandeel herverzekeraars

-115

733

-85

3

 

642

4.038

-869

-634

 

56.749

89.315

109.213

100.804

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

2.495

-36

4.496

-53

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

40.204

61.643

75.473

75.363

-Aandeel herverzekeraars

-209

1.333

6.105

6.191

 

40.413

60.310

69.368

69.172

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

1.829

3.788

4.795

16.234

-Aandeel herverzekeraars

2.881

360

-34

-3.894

 

-1.052

3.428

4.829

20.128

     

Wijziging overige technische voorzieningen

627

-

29

554

     
 

39.988

63.738

74.226

89.854

     

15. Bedrijfskosten

    

Provisie

7.701

12.639

16.143

15.188

Wijziging overlopende provisie

1.694

2.510

-330

110

Beheers- en personeelskosten

8.047

5.746

17.459

11.948

Provisie van herverzekeraars

-538

-408

-1.096

-1.128

 

16.904

20.487

32.176

26.118

     

Resultaat technische rekening

2.352

5.054

7.307

-15.221

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Casco

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro’s)

2019

2018

2019

2018

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

145.814

137.079

23.603

22.654

-Aandeel herverzekeraars

5.980

5.905

4.387

4.727

 

139.834

131.174

19.216

17.927

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-4.198

-985

5

86

-Aandeel herverzekeraars

-41

-24

66

223

 

-4.157

-961

-61

-137

 

135.677

130.213

19.155

17.790

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

2.504

-36

364

-4

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

74.303

77.662

13.431

14.432

-Aandeel herverzekeraars

1.517

3.208

2.693

4.967

 

72.786

74.454

10.738

9.465

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-156

-695

-450

-706

-Aandeel herverzekeraars

51

-98

-1.114

-1.690

 

-207

-597

664

984

     

Wijziging overige technische voorzieningen

71

-52

-11

-22

     
 

72.650

73.805

11.391

10.427

     

15. Bedrijfskosten

    

Provisie

20.640

19.123

4.458

4.282

Wijziging overlopende provisie

-1.053

1.291

-

9

Beheers- en personeelskosten

21.394

16.757

3.854

2.444

Provisie van herverzekeraars

-758

-795

-

-

 

40.223

36.376

8.312

6.735

     

Resultaat technische rekening

25.308

19.996

-184

624

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Overige branches

Totaal

(in duizenden euro’s)

2019

2018

2019

2018

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

20.568

19.970

366.492

375.645

-Aandeel herverzekeraars

2.194

365

22.879

20.224

 

18.374

19.605

343.613

355.421

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

344

-300

-4.276

2.941

-Aandeel herverzekeraars

-1.952

3

-2.127

938

 

2.296

-303

-2.149

2.003

 

20.670

19.302

341.464

357.424

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

603

-8

10.462

-137

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

11.168

10.172

214.579

239.272

-Aandeel herverzekeraars

3

184

10.109

15.883

 

11.165

9.988

204.470

223.389

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

1.452

-951

7.470

17.670

-Aandeel herverzekeraars

29

-562

1.813

-5.884

 

1.423

-389

5.657

23.554

     

Wijziging overige technische voorzieningen

60

8

776

488

     
 

12.648

9.607

210.903

247.431

     

15. Bedrijfskosten

    

Provisie

4.022

3.813

52.964

55.045

Wijziging overlopende provisie

522

272

833

4.192

Beheers- en personeelskosten

2.659

1.849

53.413

38.744

Provisie van herverzekeraars

-16

-

-2.408

-2.331

 

7.187

5.934

104.802

95.650

     

Resultaat technische rekening

1.438

3.753

36.221

14.206