8. Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

25.800

18.412

Schulden opgenomen

14.313

12.667

Schulden afgelost

-5.521

-5.279

Stand per 31 december

34.592

25.800

De achtergestelde leningen ten bedrage van € 34.592.000,- betreffen voor een bedrag van € 30.092.000,- leningen voor autofinancieringen gestort door leasemaatschappijen en voor een bedrag van € 4.500.000,- betreft dit een achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. aan BOVAG Bovemij Platform. De looptijd en de rentevergoeding van de leningen voor autofinancieringen komen overeen met de looptijd en de rentevergoeding van de financiering. Er is geen aflossingsschema van toepassing. De achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. is volledig langlopend en de rentevergoeding bedraagt 4,0%.