20. Belastingen

De effectieve belastingdruk is 24,3% (2018: -15,4%) en ligt hiermee in 2019 in lijn met de de nominale belastingdruk. De lage belastingdruk in 2018 is het gevolg van een wetswijziging waarin wordt aangekondigd dat het nominale belastingtarief vanaf 2020 wordt verlaagd. Dit heeft in 2018 geleid tot een eenmalig vrijval uit de uitgestelde belastingverplichtingen van € 1.895.000,-.