Medewerkers in cijfers

Onze medewerkers in cijfers

De groei van Bovemij is ook terug te zien in het aantal medewerkers. Mede als gevolg van deze groei en het opvangen van natuurlijk verloop onder onze medewerkers is de gemiddelde diensttijd verlaagd.

Om de juiste balans te hebben in ons personeelsbestand heeft Bovemij geïnvesteerd in starters op de arbeidsmarkt en in ervaren medewerkers. Het zwaartepunt hierbij heeft gelegen bij het aantrekken van de ervaren medewerkers. Dit effect is zichtbaar in de stijging van de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers.

Bovemij streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De afgelopen jaren is de percentuele verhouding man-vrouw van ongeveer 50-50 verschoven naar 56,4 - 43,6. Deze verschuiving is in hoofdzaak terug te voeren op de aankoop van ons databedrijf RDC, waar de verhouding man-vrouw ongeveer 80-20 is. De huidige verdeling is een afspiegeling van de gemiddelde arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in Nederland.

We investeren veel in de vitaliteit van onze medewerkers. Maar helaas is verzuim nooit helemaal te voorkomen. Bovemij heeft met een verzuimpercentage van 3,78% een gunstiger verzuimpercentage dan de branche van ongeveer 5%.