18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

2019
(in duizenden euro's)

Bovemij Financierings- maatschappij

RDC

BOVAG Bovemij Platform

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Eliminaties

Totaal 2019

Omzet

88.182

21.959

3.254

2.702

420

-1.692

114.825

Kostprijs v/d omzet

78.577

4.694

1.217

2.699

13

-2.962

84.238

 

9.605

17.265

2.037

3

407

1.270

30.587

Beheerskosten

6.940

17.347

4.273

196

201

-

28.957

Overige baten en lasten

-

128

-

-

-

-

128

Totaal

2.665

46

-2.236

-193

206

1.270

1.758

2018
(in duizenden euro's)

Bovemij Financierings- maatschappij

RDC

BOVAG Bovemij Platform

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Eliminaties

Totaal 2018

Omzet

70.653

24.109

-

4.926

355

-2.179

97.864

Kostprijs v/d omzet

63.386

6.743

990

4.991

18

-3.414

72.714

 

7.267

17.366

-990

-65

337

1.235

25.150

Beheerskosten

5.972

17.715

2.288

197

381

-

26.553

Overige baten en lasten

-

50

-

-

-

-

50

Totaal

1.295

-299

-3.278

-262

-44

1.235

-1.353