Het aandeel

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€ 8.000.000,-) en is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twintig eurocent (€ 0,20).

Lees meer ›Het aandeel

Risicomanagement

Bovemij hecht grote waarde aan goed risicomanagement. Wij zijn ons bewust van de risico's waarmee we als Bovemij geconfronteerd worden.

Lees meer ›Risicomanagement

Financiële resultaten

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekering-, financiering- en data-activiteiten.

Lees meer ›Financiële resultaten

Bestuurdersverklaring

Bestuurders verklaren, voor zover hen bekend, dat:

Lees meer ›Bestuurdersverklaring

Vooruitblik: succes door samenwerking

Bovemij, BOVAG en de mobiliteitsbranche staan samen voor mooie maar zeer uitdagende jaren. Wij denken dat deze uitdagingen door intensieve samenwerking omgezet kunnen worden in kansen, voor Bovemij en voor de branche.

Lees meer ›Vooruitblik: succes door samenwerking

Over Bovemij

De sterk veranderende mobiliteitsbehoefte bij consumenten, de technologische ontwikkelingen in de branche en steeds grotere belang dat consumenten hechten aan duurzame mobiliteit zorgen voor grote uitdagingen in de mobiliteitsbranche.

Lees meer ›Over Bovemij

Missie, visie, kernwaarden

Bovemij helpt mobiliteitsbedrijven succesvol ondernemen. Met viaBOVAG.nl ondersteunen we mobiliteitsconsumenten in hun zoektocht naar betrouwbare mobiliteit.

Lees meer ›Missie, visie, kernwaarden

Onze medewerkers

Vooruit willen, het is mens eigen. Te voet, op de fiets, met de auto of het ov. We staan nooit stil, zijn ondernemend, nieuwsgierig en altijd onderweg.

Lees meer ›Onze medewerkers

Medewerkers in cijfers

De groei van Bovemij is ook terug te zien in het aantal medewerkers. Mede als gevolg van deze groei en het opvangen van natuurlijk verloop onder onze medewerkers is de gemiddelde diensttijd verlaagd.

Lees meer ›Medewerkers in cijfers

Marktontwikkelingen

De Nederlandse mobiliteitsmarkt is goed voor een omzet van in totaal meer dan € 100 miljard. Vrij vertaald betekent dit dat het gemiddelde Nederlandse gezin zo’n 15% van haar totale inkomen besteedt aan mobiliteit.

Lees meer ›Marktontwikkelingen