Technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2019

2018

    

Verdiende premie eigen rekening

13

  

Premies

   

-Bruto

 

366.492

375.645

-Aandeel herverzekeraars

 

22.879

20.224

  

343.613

355.421

    

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

-4.276

2.941

-Aandeel herverzekeraars

 

-2.127

938

  

-2.149

2.003

    
  

341.464

357.424

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

10.462

-137

    

Schade eigen rekening

14

  

Schaden

   

-Bruto

 

214.579

239.272

-Aandeel herverzekeraars

 

10.109

15.883

  

204.470

223.389

    

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

7.470

17.670

-Aandeel herverzekeraars

 

1.813

-5.884

  

5.657

23.554

    

Wijziging overige technische voorzieningen

 

776

488

    
  

210.903

247.431

    

Bedrijfskosten

15

  

Acquisitiekosten

 

52.964

55.045

Wijziging overlopende acquisitiekosten

 

833

4.192

Beheers- en personeelskosten

 

53.413

38.744

Provisie van herverzekeraar

 

-2.408

-2.331

  

104.802

95.650

    

Resultaat technische rekening

 

36.221

14.206