Onze medewerkers

Vooruit willen, het is mens eigen. Te voet, op de fiets, met de auto of het ov. We staan nooit stil, zijn ondernemend, nieuwsgierig en altijd onderweg. En om ons te helpen van A naar B te komen, zijn er elke dag talloze fietsenwinkels, autobedrijven, tankstations en rijscholen druk in de weer. Bovemij is er voor ál deze mobiliteitsbedrijven. Al bijna 60 jaar helpen we hen succesvol ondernemen; met verzekeringen, financieringen en data-oplossingen.

De sterk veranderende mobiliteitsbehoefte bij consumenten zorgt voor grote uitdagingen in de mobiliteitsbranche. Daarom zijn en blijven we bij Bovemij continu op zoek naar nieuwe wegen om de bedrijven in onze branche toekomstbestendig te maken. Steeds meer zijn data de nieuwe brandstof waarmee we onze klanten helpen hun dienstverlening verder te professionaliseren en te personaliseren. Zo verbinden we met onze portalen viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl (mijnOndernemersportaal.nl) meer dan 10 miljoen mensen met 10.000 mobiliteitsbedrijven.

Bovemij is volop in beweging. We zijn niet het bedrijf dat we 10 jaar geleden waren. En over 10 jaar zullen we niet het bedrijf zijn dat we nu zijn. Daarom hebben we mensen nodig die uitdagingen niet uit de weg gaan. Vooruitdenkers en -doeners. Mensen die verantwoordelijkheid voelen en nemen. Die zichzelf laten zien en horen. En die samenwerken vanzelfsprekend vinden om te komen tot de beste oplossingen. Mensen die hun kennis van zaken combineren met de mentaliteit om henzelf, onze klanten en Bovemij vooruit te brengen. Want alleen dan gaan we samen vooruit!

Investeren in onze mensen

Onze medewerkers zijn de onderscheidende (succes)factoren van ons bedrijf. Systemen, processen en regelgeving moeten voldoen aan de juiste kaders; het zijn de medewerkers die het succes van de toepassing hiervan bepalen. Daarom investeren we in medewerkers die verantwoordelijkheid voelen én nemen. Het is van belang dat onze leidinggevenden hun daar de kaders en ruimte voor geven. Wij geloven erin dat we onze doelen alleen kunnen realiseren door onze medewerkers voldoende vrijheid van handelen te bieden en hen vanuit hun kracht te laten werken aan een vooraf helder gedefinieerd einddoel. Leidinggevenden richten zich op de continue ontwikkeling die nodig is om de ingezette verandering vorm te kunnen geven en te begeleiden.

We geloven bij Bovemij niet in traditioneel beoordelen; we geloven in persoonlijke ontwikkeling. Dit begint bij eigenaarschap: je verantwoordelijk voelen voor je eigen ontwikkeling en die verantwoordelijkheid ook nemen. We geven onze medewerkers de ruimte om hun eigen loopbaan zelf vorm te geven door continu in dialoog te zijn met collega’s over hun bijdrage, gedrag en ontwikkeling. We maken bij ons recruitmentproces en in de bestaande organisatie actief gebruik van Profile Dynamics zodat we naast deskundigheid van de potentiële medewerker ook de persoonlijkheid en de match met het team kunnen meewegen. Dit levert vaak goede en leuke discussies en soms verrassende uitkomsten op die anders misschien niet aan de orde zouden zijn gekomen.

Ook zetten we met verschillende programma’s stevig in op werkgeluk en vitaliteit onder de noemer Bovemij Fit. Sinds de invoering van het programma zijn onze medewerkers bewust bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Honderden deelnemers investeerden in zichzelf - en daarmee in Bovemij - door mee te doen aan kleine, zelf georganiseerde activiteiten of workshops. De investeringen hierin werpen hun vruchten af. Bovemij is in 2019 beoordeeld als één van de 50 vitaalste bedrijven van Nederland!

Werkgeluk

Dat onze medewerkers over het algemeen zeer tevreden zijn, blijkt uit de hoge overall score van 8.0 uit het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek. Een prachtig resultaat waar we als organisatie ook bijzonder trots op zijn. De hoogste scores worden gegeven op de thema’s sfeer, inhoud van het werk en direct leidinggevende. Medewerkers geven aan dat ze door collega’s met respect behandeld worden. Dat er een plezierige sfeer op de afdeling heerst en dat collega’s goed met elkaar omgaan. Ook de inhoud van het werk scoort met een 8.0 hoog. Medewerkers vinden hun werk afwisselend en ervaren daarbij ook ruim voldoende vrijheid en zelfstandigheid. Een aantal aandachtspunten hebben betrekking op werkdruk (6.9) en (onderlinge) communicatie (6.7). De resultaten van het onderzoek zijn per bedrijfsonderdeel uitgewerkt en besproken en verbeteracties zijn waar nodig in gang gezet.

Bewust Bovemij

In 2019 is veel werk verzet in het project Enterprise Risk Management, een breed project dat bestond uit zes werkstromen. Een belangrijk deel van dit project richtte zich op het vergroten van het risicobewustzijn van medewerkers en in het bijzonder op het versterken van de cultuur van het bedrijf. Op dit vlak is het afgelopen jaar veel gebeurd. Veel is gesproken over de wijze waarop we ons als Bovemij willen opstellen en gedragen, intern en extern. Een aantal beleidsrichtlijnen, waaronder de gedragscode, zijn grondig herschreven en bij alle medewerkers onder de aandacht gebracht. Hierbij maken we gebruik van e-learningmodules, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit en risicobewustzijn. En we organiseerden dilemmatrainingen, waar onze collega’s leren om te gaan met morele dilemma's en integriteit. Alles met als doel om onze medewerkers bewust te maken van de risico’s waar wij als Bovemij mee te maken hebben en hen te leren hoe we hier op een wijze die van ons als professioneel dienstverlener verwacht wordt mee omgaan.

Eén Bovemij

Afgelopen jaren heeft Bovemij veel geïnvesteerd in het uniformeren van een aantal HR-processen. Zo hebben we het functiehuis en salarisgebouw geüniformeerd. En met ingang van 1-1-2019 heeft Bovemij voor alle medewerkers een beschikbare premieregeling (pensioen) geëffectueerd. Daarmee hebben we een meerjarig en intensief traject afgerond. Bovemij heeft met deze overgang nog steeds een uitstekende arbeidsvoorwaarde waarmee we ons in de arbeidsmarkt positief onderscheiden.

Strategische personeelsplanning

Onze veeleisende ambitieuze strategie vraagt om een wendbare organisatie en medewerkers die in staat zijn met de bijbehorende veranderingen om te gaan. Nu én in de toekomst. Daarbij hoort een professionele, strategische personeelsplanning. Externe ontwikkelingen hebben grote invloed op onze (toekomstige) manier van werken, onze producten en onze dienstverlening. Deze veranderingen - en de invloed daarvan op de behoeften van onze klanten - zijn bepalend voor de inrichting van ons personeelsbestand. In 2019 hebben we een begin gemaakt om onze langetermijnvisie te koppelen aan ons personeelsontwikkelingsbeleid. Daarmee bieden we onze medewerkers de best mogelijke omgeving om op een prettige en professionele wijze samen te werken in het belang van onze klanten.