Niet-technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2019

2018

    

Resultaat technische rekening

 

36.221

14.206

    

Beleggingsopbrengsten

16

  

Opbrengst gebouwen en terreinen

 

4.001

3.413

Opbrengst overige beleggingen

 

12

17

Ongerealiseerde winst op beleggingen

 

12.145

4.318

Gerealiseerde winst op beleggingen

 

3.609

2.035

  

19.767

9.783

    

Beleggingslasten

17

  

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

 

6.052

2.645

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

 

-

7.234

Gerealiseerd verlies op beleggingen

 

16

42

  

6.068

9.921

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening

 

-10.462

137

    

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

18

  

Omzet

 

114.825

97.864

Kostprijs van de omzet

 

84.238

72.714

  

30.587

25.150

Beheerskosten niet-verzekeringstechnisch

 

28.957

26.553

Overige baten en lasten

 

128

50

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

 

1.758

-1.353

    

Andere lasten

19

-

-10.000

    

Resultaat voor belastingen

 

41.216

2.852

    

Belastingen

20

-9.998

439

Resultaat aandeel derden

21

1.026

1.286

    

Resultaat na belastingen

 

32.244

4.577

    

Resultaat na belastingen per aandeel (in euro's)

 

3,17

0,45