15. Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten

(in duizenden euro's)

2019

2018

Algemene kosten

8.960

4.541

Personeelskosten

59.423

51.950

Huisvesting

2.852

2.566

Automatiseringskosten

10.804

7.385

Reis- en verblijfkosten

2.515

2.718

Marketing- en communicatiekosten

5.751

4.988

Afschrijvingen

3.311

2.781

Ontvangen vergoeding exploitatiekosten

-24

-3.175

Totaal beheers- en personeelskosten

93.592

73.754

Toegerekend aan beleggingen

410

347

Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten

28.957

26.546

Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

433

388

Toegerekend aan schadelast

6.135

5.063

Toegerekend aan acquisitiekosten

4.244

2.666

Beheers- en personeelskosten technische rekening

53.413

38.744

Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst

 

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiddeld aantal FTE

 

2019

2018

2019

2018

Verzekeringen

349

320

308

280

Financieringen

67

65

60

58

Data

156

155

147

146

Staf

98

91

87

81

Holding

8

7

7

7

Totaal

678

638

609

572

Honoraria externe accountant

(in duizenden euro's)

2019

2018

Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages

615

532

Andere controleopdrachten

-

6

Totaal

615

538

Bovenstaande honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.