16. Beleggingsopbrengsten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2019

Totaal 2018

Opbrengst gebouwen en terreinen

2.259

1.742

-

-

-

-

4.001

3.413

Opbrengst overige beleggingen

-

-

-

-

-

12

12

17

Ongerealiseerde winst op beleggingen

90

2.266

7.220

2.569

-

-

12.145

4.318

Gerealiseerde winst op beleggingen

-

-

2.449

1.107

36

17

3.609

2.035

 

2.349

4.008

9.669

3.676

36

29

19.767

9.783

De opbrengst terreinen en gebouwen betreft de huuropbrengst onder aftrek van kosten, alsmede de herwaardering op terreinen en gebouwen en overige terreinen en gebouwen zoals die zijn terug te vinden in de verloopoverzichten in de toelichting op geconsolideerde balans onder de kop beleggingen.