Succesvolle afronding inkoopprogramma certificaten

In 2019 hebben Bovemij en BOVAG besloten om gezamenlijk grondig onderzoek te doen naar de optimale financieringsstructuur van Bovemij. In het onderzoek zijn verschillende opties onderzocht en is gekeken naar de belangen van alle stakeholders en de wens van enkele certificaathouders om certificaten te kunnen verhandelen. 

Op 22 april 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Bovemij N.V. plaatsgevonden waarin de vergadering de Raad van Bestuur toestemming heeft gegeven om voor een maximum bedrag van € 25 miljoen certificaten in te kopen. De ingekochte certificaten zullen worden ingetrokken en Bovemij zal vervolgens voor maximaal € 5 miljoen aan aandelen aan BOVAG verkopen. BOVAG onderstreept hiermee zijn lange termijn commitment als grootaandeelhouder.

In totaal heeft Bovemij in mei 2022 voor € 20,2 miljoen aan certificaten ingekocht. 55% van alle certificaathouders heeft deelgenomen aan het certificaatinkoopporgramma dat op 25 april 2022 is gestart. Zoals eerder aangekondigd zijn de door Bovemij ingekochte certificaten (zowel de certificaten van dit inkoopprogramma als de certificaten die Bovemij heeft ingekocht vanuit de werknemersregeling) ingetrokken en heeft Bovemij in het kader van de financiering van de inkoop vervolgens aandelen Bovemij aan BOVAG verkocht voor een bedrag van € 4,04 miljoen, wat gelijk staat aan 20% van de aangeboden certificaten. BOVAG onderstreept daarmee zijn lange termijn commitment als grootaandeelhouder en verhoogt zijn belang naar 88%. De overige 12% van de aandelen is in handen van de STAK Bovemij.

In de toekomst zal Bovemij altijd op een prudente en zorgvuldige wijze beoordelen of een mogelijkheid zich voordoet om additionele certificaten in te kopen, passend bij de situatie op dat moment.