BOVAG

Opschakelen en vólgas!

Het coronavirus had Nederland nog maar net in z’n greep toen ik mocht aantreden als algemeen voorzitter van BOVAG. Er was geen tijd voor rustig inwerken, het was direct alle hens aan dek om de effecten van de coronacrisis voor de aangesloten ondernemers zoveel mogelijk te minimaliseren. Het werd mij wel al snel duidelijk dat we er als BOVAG zeker niet alleen voor stonden. Bovemij toonde zich direct de juiste partner voor onze leden.

Ter waarde van vele miljoenen euro’s ondersteunde Bovemij de branche met een pakket dat onder andere bestond uit juridische bijstand, hulp bij liquiditeitsproblemen en kosteloos adverteren voor alle BOVAG-leden op viaBOVAG.nl. Als voormalig politicus gaf het mij een zeer goed gevoel dat er in zo’n omvangrijke crisissituatie niet alleen maar naar Den Haag wordt gekeken, maar dat Bovemij zichzelf ook als hoeder van de branche opstelt en verantwoordelijkheid neemt. Op zich natuurlijk ook niet zo gek, want iedereen realiseert zich terdege dat hulp nú ervoor zorgt dat onze leden straks sterker dan ooit voor de dag gaan komen. Mij zijn echter weinig soortgelijke voorbeelden uit andere sectoren ter ore gekomen waarbij zó snel en adequaat werd opgeschakeld in crisistijd. En intussen werd ook nog eens volgas doorgegaan met de ontwikkeling van ons gezamenlijke platform viaBOVAG.nl, waar nu ook fietsen, motoren, caravans en campers kunnen worden aangeboden. Een platform waar de gevestigde orde op het internet inmiddels knap zenuwachtig van wordt.

 

De coronacrisis heeft ons bijna doen vergeten dat 2020 een heel feestelijk jaar had moeten worden. In het kader van het 90-jarig jubileum had BOVAG een keur aan activiteiten en feestelijkheden in de steigers staan, die helaas stuk voor stuk allemaal geannuleerd werden. Alleen tijdens de nieuwjaarsreceptie, die nog volledig vrij van coronazorgen plaats kon vinden, werd uitgebreid stilgestaan bij onze verjaardag. Maar verder dan die aftrap van het jubileumjaar kwam het dus niet. Het gaf ons wel de kans om -naast het noodzakelijke acteren op de waan van de dag- puur op de inhoud te werken aan een nog betere relatie tussen ‘moeder’ BOVAG en ‘dochter’ Bovemij. Het moge duidelijk zijn dat we meer dan ooit een twee-eenheid zijn en beide partijen de belangen van de BOVAG-leden bovenaan de prioriteitenlijst hebben staan. Met het aantreden van onze nieuwe financieel directeur George de Booij, die z’n sporen in de financiële wereld ruimschoots verdiend heeft, ben ik ervan overtuigd dat onze band nog hechter gaat worden en de BOVAG-leden alsmaar meer vruchten van onze samenwerking zullen plukken.

 

Han ten Broeke

Algemeen voorzitter BOVAG