Terugblik op 2021

2021 was het jaar waarin we ons fundament verder verstevigden waardoor we in de komende jaren de stappen kunnen zetten die we willen zetten. Het was het jaar waarin we startten met de uitvoering van onze digitaliseringsstrategie.

Lees meer ›Terugblik op 2021

Missie, visie, kernwaarden

Wij helpen de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen.

Lees meer ›Missie, visie, kernwaarden

Marktontwikkelingen

Corona heeft in 2021 onze samenleving en de manier waarop we samenwerkten met klanten en collega’s gedomineerd.

Lees meer ›Marktontwikkelingen

Onze strategie: Vertrouwen versterkt de verbinding

Bovemij heeft een unieke positie: al bijna 60 jaar zijn wij betrokken bij de mobiliteitsbranche. Alles wat we doen, doen we met en voor mobiliteitsbedrijven. We helpen hen succesvol ondernemen.

Lees meer ›Onze strategie: Vertrouwen versterkt de verbinding

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is een breed begrip en eigenlijk een combinatie van meerdere aspecten. Het betekent ‘het goede doen’ voor mens, milieu, maatschappij en dier.

Lees meer ›Duurzaam ondernemen

Onze medewerkers

2021 is voor onze medewerkers – net als voor iedereen - een jaar geweest met meerdere gezichten. De eerste helft van 2021 tekenden zich voorzichtige signalen af die hoop gaven op meer ruimte.

Lees meer ›Onze medewerkers

Medewerkers in cijfers 2021

In 2021 hebben we als Bovemij mooie stappen gezet om ons bedrijf klaar voor de toekomst te maken. Het personeelsbestand heeft daar een kleine afname bij laten zien.

Lees meer ›Medewerkers in cijfers 2021

Onze organisatie

Om ervoor te zorgen dat we onze strategie zo goed mogelijk te kunnen executeren, hebben we in 2021 voorbereidingen getroffen om ons bedrijf op een nieuwe manier in te richten.

Lees meer ›Onze organisatie

Bij het afscheid van René Leander

De afgelopen dertien jaar was René Leander de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bovemij N.V. Op 1 augustus 2021 vierde hij zijn 25-jarig jubileum bij Bovemij. Volgens hem een mooi moment om de leiding van het bedrijf over te dragen.

Lees meer ›Bij het afscheid van René Leander

Vooruitblik

Wij richten ons bij Bovemij volledig en exclusief op de mobiliteitsmarkt. Hierdoor weten wij als geen ander wat er speelt: waar kansen liggen, maar ook bedreigingen. Zo helpen we onze klanten om succesvol te ondernemen.

Lees meer ›Vooruitblik