Technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2021

2020

    

Verdiende premie eigen rekening

13

  

Premies

   

-Bruto

 

366.488

377.755

-Aandeel herverzekeraars

 

13.787

21.563

  

352.701

356.192

    

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

-8.760

-15.388

-Aandeel herverzekeraars

 

2.949

-1.260

  

-11.709

-14.128

    
  

340.992

342.064

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

14.752

4.451

    

Schade eigen rekening

14

  

Schaden

   

-Bruto

 

205.981

197.512

-Aandeel herverzekeraars

 

10.608

8.354

  

195.373

189.158

    

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

-12.045

-11.332

-Aandeel herverzekeraars

 

706

3.269

  

-12.751

-14.601

    

Wijziging overige technische voorzieningen

 

5

364

    
  

182.627

174.921

    

Bedrijfskosten

15

  

Acquisitiekosten

 

55.314

51.440

Wijziging overlopende acquisitiekosten

 

-3.319

-2.025

Beheers- en personeelskosten

 

40.909

50.898

Provisie van herverzekeraar

 

-1.359

-2.376

  

91.545

97.937

    

Resultaat technische rekening

 

81.572

73.657