Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Lees meer ›Premies

15. Bedrijfskosten

De beheers- en personeelskosten toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten zijn opgenomen bij de toelichting op het 'Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten'.

Lees meer ›15. Bedrijfskosten

16. Beleggingsopbrengsten

De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.

Lees meer ›16. Beleggingsopbrengsten

17. Beleggingslasten

Lees meer ›17. Beleggingslasten

18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

De omzet van de platforms steeg in 2021 van € 1.100.000,- naar € 1.885.000,-.

Lees meer ›18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

20. Andere lasten

De andere lasten bedragen in 2021 € 4.237.000,- (2020: € 6.400.000,-).

Lees meer ›20. Andere lasten

19. Andere baten

Andere baten bevat in 2020 de verkoopopbrengst van de deelneming Bovemij Services B.V. In het kader van de strategische heroriëntatie heeft Bovemij deze deelneming per 31 december 2020 verkocht.

Lees meer ›19. Andere baten

21. Belastingen

De effectieve belastingdruk is Percentage huidig jaar (xxxx: Percentage vorig jaar). De belastingdruk is hoger dan de nominale belastingdruk van 25% door een correctie op de latente belastingschuld.

Lees meer ›21. Belastingen

22. Resultaat aandeel derden

Lees meer ›22. Resultaat aandeel derden