20. Andere lasten

De andere lasten bedragen in 2021 € 4.237.000,- (2020: € 6.400.000,-). Deze post bevat een éénmalige last van € 2.237.000,- (2020: € 6.400.000,-) in verband met de afkoop van het onvoorwaardelijke recht op indexatie van pensioen voor oud-medewerkers die vallen onder de onvoorwaardelijke indexatieregeling, alsmede een last van € 2.000.000,- in verband met een voorgenomen besluit van de AFM tot het opleggen van een boete.