18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

2021(in duizenden euro's)

Bovemij Financie- ringen

RDC

Platforms

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Autotrust

Holding en Bovemij Interne Diensten

Eliminaties

Totaal 2021

Omzet

31.709

17.748

1.885

1.113

283

6.179

204

-1.837

57.284

Kostprijs v/d omzet

21.035

5.244

3.007

1.051

19

3.505

-

-2.519

31.342

 

10.674

12.504

-1.122

62

264

2.674

204

682

25.942

Beheerskosten

9.173

13.494

14.174

74

243

1.757

10.298

-

49.213

Overige baten(+) en lasten(-)

-1.323

23

-

-

-

 

-

-

-1.300

Totaal

178

-967

-15.296

-12

21

917

-10.094

682

-24.571

2020(in duizenden euro's)

Bovemij Financie- ringen

RDC

Platforms

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Autotrust

Holding en Bovemij Interne Diensten

Eliminaties

Totaal 2020

Omzet

33.443

19.642

1.100

1.792

313

-

-

-587

55.703

Kostprijs v/d omzet

23.098

3.752

1.798

1.747

11

-

-

-1.842

28.564

 

10.345

15.890

-698

45

302

-

-

1.255

27.139

Beheerskosten

7.979

16.004

4.985

170

206

-

-

-

29.344

Overige baten(+) en lasten(-)

-2.755

-22

-

-

-

-

-

-

-2.777

Totaal

-389

-136

-5.683

-125

96

-

-

1.255

-4.982

De omzet van de platforms steeg in 2021 van € 1.100.000,- naar € 1.885.000,-. Doordat er in 2021 aanzienlijke kosten zijn gemaakt voor het op- en uitbouwen van de platforms en de naamsbekendheid van de platforms, bedraagt het verlies voor belastingen in 2021 € 15.296.000,- (2020: € 5.683.000,- verlies). Dit verlies wordt in 2021 versterkt door het eenmalig effect van een bijzondere waardevermindering van € 2.273.000,- op de waarde van de intern ontwikkelde software van viaBOVAG.nl.

De gewijzigde kostentoerekening in 2021 leidt ertoe dat de holdingkosten en de kosten van groepsbrede initiatieven ter ondersteuning en realisatie van de strategie, niet meer door de Holding en Bovemij Interne Diensten worden doorbelast.

Onder de overige baten en lasten is bij Bovemij Financieringen een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 1.323.000,- (2020: € 2.350.000,-). Deze waardevermindering betreft een voorziening van het debiteurensaldo van de leaseportefeuille.