Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Resultaat technische rekening per branchegroep

 

Ongevallen en ziekte

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro’s)

2021

2020

2021

2020

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

37.583

56.911

125.178

119.787

-Aandeel herverzekeraars

1.358

1.642

3.940

8.116

 

36.225

55.269

121.238

111.671

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

531

557

218

-2.263

-Aandeel herverzekeraars

242

182

2.136

-158

 

289

375

-1.918

-2.105

 

36.514

55.644

119.320

109.566

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

3.286

1.081

6.469

1.878

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

42.084

34.830

69.956

69.392

-Aandeel herverzekeraars

1.376

1.373

7.419

4.824

 

40.708

33.457

62.537

64.568

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-19.391

4.474

7.118

-108

-Aandeel herverzekeraars

496

692

-118

4.050

 

-19.887

3.782

7.236

-4.158

     

Wijziging overige technische voorzieningen

-326

1.058

268

-297

     
 

20.495

38.297

70.041

60.113

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

5.603

5.413

16.725

15.823

Wijziging overlopende acquisitiekosten

-109

665

-160

-1

Beheers- en personeelskosten

2.603

7.927

14.954

16.597

Provisie van herverzekeraars

-320

-451

-533

-1.109

 

7.777

13.554

30.986

31.310

     

Resultaat technische rekening

11.528

4.874

24.762

20.021

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Casco

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro’s)

2021

2020

2021

2020

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

166.095

163.661

19.196

21.477

-Aandeel herverzekeraars

3.066

5.858

4.313

4.700

 

163.029

157.803

14.883

16.777

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-9.069

-14.316

278

41

-Aandeel herverzekeraars

1.299

50

-304

-659

 

-10.368

-14.366

582

700

 

152.661

143.437

15.465

17.477

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

3.885

1.126

372

126

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

75.818

74.988

7.609

8.606

-Aandeel herverzekeraars

676

1.674

1.004

444

 

75.142

73.314

6.605

8.162

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

123

-10.882

1.851

-3.472

-Aandeel herverzekeraars

-4

-300

440

-1.623

 

127

-10.582

1.411

-1.849

     

Wijziging overige technische voorzieningen

11

-224

161

-225

     
 

75.280

62.508

8.177

6.088

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

28.306

24.946

2.626

3.567

Wijziging overlopende acquisitiekosten

-3.221

-3.447

117

-7

Beheers- en personeelskosten

18.416

20.690

2.764

3.283

Provisie van herverzekeraars

-345

-741

-

-

 

43.156

41.448

5.507

6.843

     

Resultaat technische rekening

38.110

40.607

2.153

4.672

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Overige branches

Totaal

(in duizenden euro’s)

2021

2020

2021

2020

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

18.436

15.919

366.488

377.755

-Aandeel herverzekeraars

1.110

1.247

13.787

21.563

 

17.326

14.672

352.701

356.192

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-718

593

-8.760

-15.388

-Aandeel herverzekeraars

-424

-675

2.949

-1.260

 

-294

1.268

-11.709

-14.128

 

17.032

15.940

340.992

342.064

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

740

240

14.752

4.451

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

10.514

9.696

205.981

197.512

-Aandeel herverzekeraars

133

39

10.608

8.354

 

10.381

9.657

195.373

189.158

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-1.746

-1.344

-12.045

-11.332

-Aandeel herverzekeraars

-108

450

706

3.269

 

-1.638

-1.794

-12.751

-14.601

     

Wijziging overige technische voorzieningen

-109

52

5

364

     
 

8.634

7.915

182.627

174.921

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

2.054

1.691

55.314

51.440

Wijziging overlopende acquisitiekosten

54

765

-3.319

-2.025

Beheers- en personeelskosten

2.172

2.401

40.909

50.898

Provisie van herverzekeraars

-161

-75

-1.359

-2.376

 

4.119

4.782

91.545

97.937

     

Resultaat technische rekening

5.019

3.483

81.572

73.657