Toezicht

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code 2016 is van toepassing op Bovemij. De Raad van Commissarissen herkent zich in de uitgangspunten en best practices van de Corporate Governance Code. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is eind  2019 voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals bedoeld in de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code. 

Vergaderingen

In 2021 kwam de Raad van Commissarissen in totaal 17 keer bijeen. Dit betreft naast reguliere vergaderingen extra vergaderingen inzake de strategie, de transformatie, het compliance dossier, het vertrek van de CEO en het Onderling Beraad. Voor de reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur geldt dat deze 5 keer in 2021 hebben plaatsgevonden. Eén van deze vergaderingen was in aanwezigheid van de externe accountant (EY).

Aanwezigheid

Reguliere vergaderingen

Extra vergaderingen

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine
- tot 23 april 2021 

100% (1 van de 1)

100% (4 van de 4)

A.C. (Arjen) Dorland

100% (5 van de 5)

92% (11 van de 12)

N. (Norbert) van den Eijnden

100% (5 van de 5)

100% (12 van de 12)

J.E. (Jaco) Remijn

100% (5 van de 5)

92% (11 van de 12)

C. (Corinne) Weeda - Hoogstad

100% (5 van de 5)

100% (12 van de 12)

G.H. (George) Seitzinger
- vanaf 23 april 2021

100% (4 van de 4)

100% (8 van de 8)

Bij de totstandkoming van de strategie is de Raad van Commissarissen in een adviserende rol betrokken. Daarnaast ziet de Raad van Commissarissen toe op de kwaliteit van besluitvorming in de belangrijkste beslissingen en investeringen bij de uitvoering van de strategie van Bovemij. Naast de vijf reguliere vergaderingen kwam de Raad van Commissarissen in 2021 twee keer bijeen in een strategiedag met de Raad van Bestuur, Statutaire Directie van de Verzekeraar en de Raden van Commissarissen van de holding en de verzekeraar. Verder hebben er met de Raad van Bestuur, Statutaire Directie van de Verzekeraar en de Raad van Commissarissen van de holding en de verzekeraar vier extra bijeenkomsten plaatsgevonden inzake de afstemming met de aandeelhouders in relatie tot de strategie.

De Raad van Commissarissen vergaderde daarnaast vijf keer buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Onderwerp was het compliance dossier waarbij in afwezigheid van de Raad van Commissarissen van de verzekeraar werd vergaderd; de Raad van Commissarissen van de verzekeraar was toehoorder bij de vergaderingen rondom het vertrek van de CEO en het op te starten wervingstraject.

De Raad van Commissarissen heeft telkens vanuit de aanwezigheid van een afwisselend RvC-lid deelgenomen bij de reguliere vergaderingen van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad.