Marktontwikkelingen

Corona heeft in 2021 onze samenleving en de manier waarop we samenwerkten met klanten en collega’s gedomineerd. Een deel van de mobiliteitsmarkt is zwaar getroffen door het wegvallen van een aanzienlijk deel van de omzet, zoals in de zakelijke en leasemarkt en bij de verkopen van nieuwe personenwagens. Andere sectoren profiteren juist van de nieuwe situatie, zoals te zien is in de zeer grote vraag naar occasions en de recordverkopen van campers, caravans en e-bikes. 2021 was dan ook een jaar met een wisselend beeld in de mobiliteitsbranche.

Auto’s

De verkoop van nieuwe voertuigen blijft moeilijk, zo blijkt uit de cijfers: in 2021 werden 9 procent minder nieuwe personenwagens verkocht. Dat heeft te maken met de aanhoudende chiptekorten die beschikbare productiecapaciteit beperken, maar ook met de coronamaatregelen en lockdowns die het contact met de consument belemmeren.

Wat we in 2021 ook zagen is dat er in de automotive markt een omslag plaatsvond: een steeds groter aandeel van de nieuwe auto’s op de weg – inmiddels meer dan de helft - bestaat namelijk uit hybride en vol-elektrische voertuigen (1 op 2). Deze auto’s zijn uitgerust met geavanceerdere hulp- en rijsystemen, vaak in combinatie met een aantrekkelijk all-in financieel maand tarief. Slechts 1 op de 5 nieuwe auto’s staat nog op naam van een privépersoon.

De occasionauto blijkt populairder dan ooit. En ook in 2021 heeft de consument een steeds sterkere voorkeur voor het autobedrijf (B2C): de handel tussen consumenten onderling (C2C) daalt al jaren. Deze trends bieden autobedrijven in de mobiliteitsbranche volop omzetkansen. Maar er zijn uitdagingen op het gebied van inkoop en voorraad: vanwege dalende nieuwverkopen zal de occasionschaarste de komende jaren toenemen.

Fiets en overige branches

Ook de fiets- en caravan & camperbranche ging het goed in 2021. Na 2020 blijkt ook 2021 opnieuw een recordjaar in verkopen.

Ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt

Wat zijn nu de grootste veranderingen die op onze branche afkomen? Afgaande op onze eigen cijfers zien we de volgende vijf belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren:

1. Een groener, veiliger, en onderhoudsarmer wagenpark begint te ontstaan.
De elektrificatie zet stevig door dankzij het klimaatakkoord en de investeringen van de auto-industrie. Op autogebied loopt ons land momenteel zelfs voorop in Europa: in 2020 was 1 op elke 5 nieuwe auto een volledig elektrisch (FEV), afgelopen jaar was 1 op elke 3 nieuwe auto’s een hybride (deels elektrisch). De penetratie en impact ervan verschillen per merk en ook per autobedrijf. Een dealer richt zich vooral op het jongere segment (1-6 jaar); in 2025 rijdt 1 op de 10 klanten in zijn park volledig elektrisch. FEV-voertuigen bevatten ook steeds meer ADAS-systemen (rij-ondersteuning) die minder maar duurder onderhoud nodig hebben. Volledig elektrische voertuigen zijn verbonden met hun omgeving, waardoor ze op afstand worden gecontroleerd. Door deze ontwikkelingen staat het huidige verdienmodel onder druk.

2. De consument was al online georiënteerd, corona heeft dit versneld en verduidelijkt.
In 2021 winkelden en vergaderden we steeds meer online. Succes in deze digitale transitie is dan ook voor het autobedrijf essentieel. Je online prestatie en informatie over de consument en voertuig zijn essentieel voor offline showroomresultaat. Ook de digitale veiligheid van een bedrijf wordt steeds essentiëler.

3. De auto als privé bezit verliest al jaren steeds meer terrein.
Private lease, short lease en vele Mobility as a Service (Maas)-concepten passen uitstekend bij de nieuwe Full EV voertuigen en de online consument.

4. De keten blijft volop in beweging.
Er ontstaan steeds grotere (inter)nationaal denkende dealerholdings, waardoor een steeds sterkere concentratie ontstaat. Importeurs voegen ook hun merkorganisaties samen en zoeken naar een ander samenwerkingsmodel. Nieuwe - vaak Full EV – importeurs (die feitelijk geen importeur zijn maar zogenaamde 'superagents' van de OEM in een direct verkoopmodel - leggen de nadruk op hun online bedrijfsmodel en zien Nederland als een belangrijk EU-land vanwege de hoge elektrificatiecijfers. Deze concentratie zien we ook in de leasesector; de omvangrijke leasevloot en remarketing ervan wordt tevens de komende jaren steeds belangrijker voor de sector. Ook zien we de traditionele verticale rolverdelingen (de importeur, dealer, lease) vervagen door samenwerkingen en integraties.

5. Naast deze steeds grotere spelers zijn er toch volop kansen in de markt voor de wat kleinere bedrijven met een regionale focus, de local hero.
Uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association blijkt dat Nederland van de oudste wagenparken van Europa heeft; het personenautopark is in Nederland gemiddeld 11,0 jaar oud. Dat verouderende wagenpark groeit de komende jaren rustig door; we importeren ook steeds meer auto’s vanwege de occasionschaarste. De occasionmarkt blijft dus interessant en er rijden naast de nieuwe elektrische auto’s nog steeds negen miljoen auto’s rond die frequent onderhoud nodig hebben. In de universele markt zie je ook de voordelen van samenwerken; aansluiten bij een formule wordt steeds aantrekkelijker en biedt toegang tot kennis, tooling en bijvoorbeeld middelen.

Conclusies

We zien ook de komende jaren de druk op onze branche toenemen door consumententrends, (internationale) marktontwikkelingen en bedrijfsmatige uitdagingen. Het is onze overtuiging dat de verbinding met de consument hierbij een cruciale factor speelt. Die klant verdient namelijk alle aandacht. Hij wil met een gerust hart zijn vervoer regelen, of het nu om een auto, een fiets of een camper gaat. Maar steeds vaker ziet hij door de bomen het bos niet meer. Daarom zoekt hij bedrijven die hij kan vertrouwen en waar hij blind op kan bouwen.

We zien dan ook voldoende kansen voor mobiliteitsbedrijven. Wel zien we door deze trends wel enkele kritieke succesfactoren. De toegang tot financiële middelen, kennis, technologie, data, de relaties met en kennis over de consument worden steeds belangrijker. Dit bepaalt het succes in de markt.