Evaluatie functioneren

Aan het eind van 2021 heeft de Raad van Commissarissen een Onderling Beraad gehouden, zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In dit overleg stond de evaluatie van de RvB, de RvC, de onderliggende commissies en het individuele functioneren van de commissarissen centraal. Hiervoor zijn individueel evaluatieformulieren ingevuld; de samenvatting van de resultaten zijn met elkaar in het Onderling Beraad besproken.

De integriteit en beheersing van Bovemij is naar een hoger niveau gebracht en de RvB heeft een duidelijke visie en strategie voor de toekomst die gedeeld wordt door de RvC. Het afgelopen jaar heeft de RvB leiding gegeven aan de start van de transformatie van Bovemij. De relatie met het bestuur is open en constructief. De commissarissen worden tijdig op de juiste onderwerpen meegenomen in de inhoud en het proces. 

De commissarissen ervaren een open cultuur en een goede samenwerking binnen de RvC. Het team is complementair en raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. 

Afgelopen jaar was een tijdsintensief jaar gezien de afstemming met BOVAG, het lopende compliance dossier, het transformatieprogramma en het vertrek van de CEO. Constatering is dat dit allemaal noodzakelijke onderwerpen waren voor de RvC , maar hierdoor de frequentie het afgelopen jaar hoog was.

De commissies (ARC en NRC) acteren op een volwassen niveau en zijn adviserend voor de Raad van Commissarissen. De juiste onderwerpen worden geagendeerd en besluitvorming wordt effectief voorbereid.

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een intensief jaar maar ook op een jaar waar een goede voortgang is gemaakt in de afstemming van de strategie met stakeholders en het leggen van de basis voor de verdere transformatie. Helaas heeft ook 2021 grotendeels virtueel plaatsgevonden gezien de coronapandemie.