9. Technische voorzieningen

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto

  

(in duizenden euro's)

31-12-2021

31-12-2020

Ongevallen en ziekte

5.519

6.050

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

25.255

25.473

Casco

117.856

108.787

Brand en andere schade aan goederen

1.045

1.323

Overige branches

8.460

7.742

 

158.135

149.375

   

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars

  

(in duizenden euro's)

31-12-2021

31-12-2020

Ongevallen en ziekte

538

780

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

824

2.960

Casco

766

2.065

Brand en andere schade aan goederen

-424

-728

Overige branches

3.066

2.642

 

4.770

7.719

   

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto

  

(in duizenden euro's)

31-12-2021

31-12-2020

Ongevallen en ziekte

77.399

96.790

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

178.841

171.723

Casco

7.845

7.722

Brand en andere schade aan goederen

11.444

9.593

Overige branches

12.832

14.578

 

288.361

300.406

Onder de brutoschadevoorziening is voor € 34.000,- (2020: € 136.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

De waardering van de technische voorzieningen voor te betalen schade is een inherent onzeker proces dat aannames omvat voor wijzigingen in wetgeving, sociale, economische en demografische trends, inflatie, rendementen, gedrag van de polishouder en andere factoren. In het bijzonder vallen onder de aannames met betrekking tot deze aspecten rentetarieven, ziektecijfers en trends hierin, trends in schade-uitkeringen en aannames die in de toereikendheidstoets worden gebruikt.

Waar mogelijk maakt Bovemij gebruik van waarneembare marktvariabelen en modellen/technieken die algemeen worden gebruikt in de markt. Niet in de marktwaarneembare aannames zijn gebaseerd op een combinatie van de ervaringen binnen Bovemij en benchmarks vanuit de markt, zoals verstrekt door de afdeling statistiek van het Verbond van Verzekeraars, het Actuarieel Genootschap en vergelijkbare instellingen in Europa. De toepassing van verschillende aannames bij deze evaluatie kan effect hebben op de technische voorzieningen voor te betalen schade en de schade eigen rekening.

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars

(in duizenden euro's)

31-12-2021

31-12-2020

Ongevallen en ziekte

12.694

12.198

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

29.267

29.385

Casco

-

4

Brand en andere schade aan goederen

6.449

6.009

Overige branches

748

856

 

49.158

48.452

   

Overige technische voorzieningen

(in duizenden euro's)

31-12-2021

31-12-2020

Ongevallen en ziekte

4.149

4.475

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

12.036

11.768

Casco

667

656

Brand en andere schade aan goederen

928

767

Overige branches

514

623

 

18.294

18.289

De totale technische voorzieningen bedragen € 410.862.000,- (2020: € 411.899.000,-). De looptijd van de technische voorzieningen is voor een bedrag van € 176.249.000,- (2020: € 161.158.000,-) korter dan één jaar, een bedrag van € 178.049.000,- (2020: € 173.986.000,-) heeft een looptijd tussen één en vijf jaar en een bedrag van € 56.564.000,- (2020: € 76.755.000,-) heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.

Verloopoverzicht technische voorzieningen

 

Premies

Schaden

Overige

(in duizenden euro's)

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Stand per 1 januari

141.656

127.528

251.954

266.555

18.289

17.925

Mutatie boekjaar

11.709

14.128

-12.751

-14.601

5

364

Stand per 31 december

153.365

141.656

239.203

251.954

18.294

18.289

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2021

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Einde schadejaar

170.890

181.341

177.538

197.551

224.008

265.815

250.513

244.677

223.276

196.843

197.281

 

1 jaar later

168.004

174.050

179.930

194.822

223.896

272.126

246.500

242.272

207.969

180.308

  

2 jaar later

173.085

171.938

178.986

196.085

228.212

280.160

245.830

243.370

214.736

   

3 jaar later

171.659

172.503

180.597

196.697

228.797

282.410

244.704

253.267

    

4 jaar later

172.568

171.213

179.742

197.191

229.672

284.420

246.399

     

5 jaar later

171.475

172.762

178.898

198.167

231.937

286.148

      

6 jaar later

171.129

172.527

178.815

199.911

230.296

       

7 jaar later

171.498

172.100

179.028

197.448

        

8 jaar later

171.866

172.168

178.292

         

9 jaar later

171.484

171.588

          

10 jaar later

171.136

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2021

171.136

171.588

178.292

197.448

230.296

286.148

246.399

253.267

214.736

180.308

197.281

 

Cumulatief betaald ultimo 2021

171.089

166.150

170.199

187.061

216.452

257.484

223.130

221.559

181.448

144.240

101.046

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2021

47

5.438

8.093

10.387

13.844

28.664

23.269

31.708

33.288

36.068

96.235

287.041

Voorziening schadejaren voor 2011

         

1.320

Totale brutoschadevoorziening

         

288.361

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2020

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Einde schadejaar

163.643

170.890

181.341

177.538

197.551

224.008

265.815

250.513

244.677

223.276

196.843

 

1 jaar later

166.113

168.004

174.050

179.930

194.822

223.896

272.126

246.500

242.272

207.969

  

2 jaar later

166.589

173.085

171.938

178.986

196.085

228.212

280.160

245.830

243.370

   

3 jaar later

168.581

171.659

172.503

180.597

196.697

228.797

282.410

244.704

    

4 jaar later

166.865

172.568

171.213

179.742

197.191

229.672

284.420

     

5 jaar later

167.431

171.475

172.762

178.898

198.167

231.937

      

6 jaar later

166.585

171.129

172.527

178.815

199.911

       

7 jaar later

166.168

171.498

172.100

179.028

        

8 jaar later

165.451

171.866

172.168

         

9 jaar later

164.510

171.484

          

10 jaar later

164.835

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2020

164.835

171.484

172.168

179.028

199.911

231.937

284.420

244.704

243.370

207.969

196.843

 

Cumulatief betaald ultimo 2020

160.849

170.735

165.707

167.239

181.504

209.394

243.905

220.621

211.634

163.911

101.540

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2020

3.986

749

6.461

11.789

18.407

22.543

40.515

24.083

31.736

44.058

95.303

299.630

Voorziening schadejaren voor 2010

         

776

Totale brutoschadevoorziening

         

300.406

De uitloopresultaten technische voorzieningen voor boekjaar 2020 zijn vanwege het inzicht geherrubriceerd. De herrubricering betreft een verschuiving tussen trefjaren als gevolg van een her-allocatie van de IBNER. De totale bruto schadevoorziening voor boekjaar 2020 is ongewijzigd gebleven. Door deze herrubricering zijn de uitloopresultaten technische voorzieningen 2020 consistent met de uitloopresultaten voorzieningen 2021.

Uitloopresultaten per branche

Ongevallen en ziekte

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

57.003

-12.834

39.742

4.427

Boekjaar -3

4.266

-1.804

5.462

-3.000

Boekjaar -2

10.278

-8.288

6.761

-4.771

Boekjaar -1

25.243

-12.422

10.216

2.605

Boekjaar

-

-6.736

15.218

 

Stand per 31 december

96.790

-42.084

77.399

-739

     

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

77.117

-18.774

59.858

-1.515

Boekjaar -3

24.866

-7.197

25.016

-7.347

Boekjaar -2

26.005

-7.180

20.901

-2.076

Boekjaar -1

43.735

-14.425

19.044

10.266

Boekjaar

-

-22.380

54.022

 

Stand per 31 december

171.723

-69.956

178.841

-672

     

Casco

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

-55

-28

39

-122

Boekjaar -3

362

99

53

408

Boekjaar -2

278

179

190

267

Boekjaar -1

7.137

-6.518

377

242

Boekjaar

-

-69.550

7.186

 

Stand per 31 december

7.722

-75.818

7.845

795

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

4.071

-158

3.992

-79

Boekjaar -3

1.266

-841

466

-41

Boekjaar -2

1.355

-447

947

-39

Boekjaar -1

2.901

-2.250

473

178

Boekjaar

-

-3.913

5.566

 

Stand per 31 december

9.593

-7.609

11.444

19

     

Overige branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

6.171

-1.515

3.895

761

Boekjaar -3

1.455

-239

1.133

83

Boekjaar -2

1.161

-436

872

-147

Boekjaar -1

5.791

-1.245

1.301

3.245

Boekjaar

-

-7.079

5.631

 

Stand per 31 december

14.578

-10.514

12.832

3.942

     

Totaal alle branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

144.307

-33.309

107.526

3.472

Boekjaar -3

32.215

-9.982

32.130

-9.897

Boekjaar -2

39.077

-16.172

29.671

-6.766

Boekjaar -1

84.807

-36.860

31.411

16.536

Boekjaar

-

-109.658

87.623

 

Stand per 31 december

300.406

-205.981

288.361

3.345