Niet-technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2021

2020

    

Resultaat technische rekening

 

81.572

73.657

    

Beleggingsopbrengsten

16

  

Opbrengst gebouwen en terreinen

 

3.981

4.755

Opbrengst overige beleggingen

 

1

2

Ongerealiseerde winst op beleggingen

 

18.773

7.253

Gerealiseerde winst op beleggingen

 

3.920

3.494

  

26.675

15.504

    

Beleggingslasten

17

  

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

 

4.646

3.998

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

 

2.055

1.646

Gerealiseerd verlies op beleggingen

 

49

4.835

  

6.750

10.479

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening

 

-14.752

-4.451

    

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

18

  

Omzet

 

57.284

55.703

Kostprijs van de omzet

 

31.342

28.564

  

25.942

27.139

Beheerskosten niet-verzekeringstechnisch

 

49.213

29.344

Overige baten (+) en lasten (-)

 

-1.300

-2.777

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

 

-24.571

-4.982

    

Andere baten

19

-

332

    

Andere lasten

20

4.237

6.400

    

Resultaat voor belastingen

 

57.937

63.181

    

Belastingen

21

-16.871

-16.652

    

Resultaat na belastingen

 

41.066

46.529

    

Resultaat aandeel derden

22

5.561

2.305

    

Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V.

 

46.627

48.834

    

Resultaat na belastingen per aandeel (in euro's)

 

4,58

4,80