Toelichting op enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021

Aantal medewerkers

Ultimo 2021 zijn vier personen in dienst van de vennootschap (2020: vier)

Commissarissen en bestuurders

Ultimo 2021 bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden (2020: vijf) en de Raad van Bestuur uit vier leden (2020: vier). De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding wordt hierna toegelicht.

2021

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning diversen

Uitgestelde beloning pensioen

Totaal beloning

M.G. Bakker

283

41

24

348

M. van de Lustgraaf

287

56

27

370

M.A. van Steenis

295

62

21

378

R.P.A. Leander

581

85

313

979

Totaal

1.446

244

385

2.075

2020

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning diversen

Uitgestelde beloning pensioen

Totaal beloning

M.G. Bakker

257

47

25

329

M. van de Lustgraaf (vanaf 1 april 2020)

197

31

24

252

M.A. van Steenis

276

59

23

358

R.P.A. Leander

532

84

350

966

Totaal

1.262

221

422

1.905

De directe beloning diversen bevat autokosten, sociale lasten werkgever en overige.

R.P.A. Leander is tot en met 30 september 2021 lid van de Raad van Bestuur en zijn dienstverband eindigt op 31 maart 2022. 

R.P.A. Leander heeft gebruik gemaakt van het onvoorwaardelijk recht om per 31 maart 2022 zijn 32.415 certificaten tegen een eerder vastgestelde prijs van € 37,60 per certificaat aan te bieden. Deze verplichting is separaat opgenomen onder de overlopende passiva en als onderdeel van de inkoop/verkoop eigen certificaten in het verloopoverzicht van het eigen vermogen.

Verder is in 2021 voor een bedrag van € 783.000,- aan vergoedingen, inclusief werkgeverslasten, in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toegekend aan R.P.A. Leander.

Honorering Raad van Commissarissen

(in duizenden euro's)

2021

2020

A.C. Dorland (vanaf 24 april 2020)

58

55

N. van den Eijnden (vanaf 24 april 2020)

50

48

J.E. Remijn (vanaf 5 juni 2020)

50

29

G.H. Seitzinger (vanaf 23 april 2021)

28

-

C. Weeda-Hoogstad (vanaf 16 juli 2020)

52

26

G.J.N.H. Cerfontaine (t/m 23 april 2021)

21

67

R. Koopmans (t/m 24 april 2020)

-

22

Totaal

259

247

Waar van toepassing zijn de hierboven vermelde bedragen inclusief BTW.

Aandelenbezit Raad van Bestuur

Het aandelenbezit van de Raad van Bestuur is als volgt te specificeren:

(aantal stuks certificaten van aandelen)

2021

2020

R.P.A. Leander

32.415

32.415

Totaal

32.415

32.415

Nijmegen, 6 april 2022

Raad van Bestuur

 

Raad van Commissarissen

M.G. Bakker

 

A.C. Dorland (voorzitter)

M. van de Lustgraaf

 

N.M.P. van den Eijnden

M.A. van Steenis

 

J.E. Remijn

J.H.W.H. Coffeng

 

G.H. Seitzinger

  

C. Weeda-Hoogstad