Terugblik op 2021

2021 was het jaar waarin we ons fundament verder verstevigden waardoor we in de komende jaren de stappen kunnen zetten die we willen zetten. Het was het jaar waarin we startten met de uitvoering van onze digitaliseringsstrategie. En het jaar waarin we viaBOVAG.nl nog verder uitbouwden en live gingen met ons zakelijke portaal viaBovemij.nl.

We willen onze klanten kunnen blijven helpen bij de uitdagingen waar zij voor staan. De investeringen die we doen, zorgen ervoor dat de omzet en de marge voor de branche en onze klanten behouden blijft. En dat Bovemij ook in de verdere toekomst haar leidende positie in de branche kan blijven vervullen.

Financieel resultaat

In 2021 behaalden we voor het derde jaar op rij we het hoogste resultaat in de geschiedenis van Bovemij. Een aanzienlijk deel van deze stijging werd behaald door lagere schadelasten voortkomend uit minder verkeer. Om onze zakelijke klanten zo goed mogelijk bij te staan, kwamen we in de zomer met een vierde coronasteunpakket. Al onze klanten die in 2021 een zakelijk schadeverzekeringspakket (garagepolis of wagenparkverzekering) bij Bovemij afnamen, ontvingen een eenmalige restitutie op de jaarpremie. In totaal gaven we mobiliteitsbedrijven daardoor bijna 6 miljoen euro terug.

Versteviging fundament

In 2021 hebben we onze organisatie klaar gemaakt om onze digitaliseringsstrategie ten uitvoer te kunnen brengen.

Om ervoor te zorgen dat de bestaande producten en diensten kunnen worden aangesloten op onze platforms viaBovemij.nl en viaBOVAG.nl, digitaliseren we onze overige bedrijfsonderdelen. Daarvoor hebben we een rationalisatieslag in ons verzekeringspakket doorgevoerd. In 2022 vervangen we daarbij ons zakelijke verzekerings-softwarepakket. Zo kunnen we een voorspelbare en betrouwbare klantbediening garanderen.

We hebben in 2021 gewerkt aan een nieuwe toekomst voor Financieringen. Met deze nieuwe strategie willen we de mobiliteitsbranche nog verder helpen met het aanbieden van Financieringen naar zijn klanten. We zetten onder andere in op online mobiliteitsfinancieringen op viaBOVAG.nl en op een white label voor autobedrijven die tot op heden niet groot genoeg waren om zelf leasing aan te bieden. In 2021 verbeterden we verder het risicoprofiel en stelden we de externe financiering veilig. 

Ook kochten we per 1 januari 2021 Autotrust dat met haar producten op het gebied van (verlengde) garanties en onderhoudsabonnementen voor personenauto’s perfect aansluit op de missie van Bovemij. Afgelopen jaar hebben Bovemij en Autotrust elkaar goed leren kennen; de komende jaren plukken we daar zeker de vruchten van.

En we voerden een nieuwe topstructuur in, waardoor we nu zowel een centraal databedrijf (Data & Analytics) als een centraal technologiebedrijf (Tech & Change) binnen Bovemij hebben. Binnen de platformorganisatie (viaBovemij.nl, viaBOVAG.nl, Data & Analytics, Tech & Change en Marketing) voeren we het agile werken in: we gaan in kleine stapjes ontwikkelen, in nauwe samenwerking met onze klanten.

Technologyplatform

Ook zetten we een technologyplatform neer. De verschillende technologieën die we binnen ons bedrijf hadden, brachten we in 2021 samen, zodat er één technologielaag ontstond wat zorgt voor een schaalbare en veilige infrastructuur. We kunnen alles wat we doen gemakkelijk met elkaar verbinden, kunnen naadloos met elkaar samenwerken en alles gebeurt op een betrouwbare en voorspelbare manier. Belangrijk onderdeel van onze infrastructuur is een informatiebeveiligingsbeleid dat past bij de omvang van Bovemij. In 2021 hebben we dat herijkt en vastgesteld, in 2022 verhogen we het niveau van informatiebeveiliging nog verder. 

Dataplatform

De platforms viaBovemij.nl en viaBOVAG.nl en de andere bedrijfsonderdelen zoals Verzekeringen en Financieringen worden sinds 2021 ondersteund door een dataplatform dat als voedingsbron en als kennishub voor alle onderdelen binnen Bovemij en voor onze klanten werkt.

viaBOVAG.nl

Samen met BOVAG zetten we in 2018 op verzoek van de leden van BOVAG een eigen ocassionportaal voor consumenten op: viaBOVAG.nl. Het platform wordt gewaardeerd: per maand worden er 2,5 miljoen bezoekers bediend, viaBOVAG.nl is bekender dan bijna al haar concurrenten en klanten geven de site gemiddeld 4,6 uit 5 sterren.

In 2021 is viaBOVAG.nl verder gegroeid. Waar bij de start alleen auto’s op viaBOVAG.nl te vinden waren, staan er nu ook fietsen, motoren, caravans en campers op. Eind 2021 startten we met de Online Autoverkoopservice die het voor consumenten mogelijk maakt om hun tweedehands auto’s op viaBOVAG.nl te verkopen. Uniek hierbij is dat de consument een gegarandeerde prijs van viaBOVAG.nl ontvangt voor zijn auto en dat de auto bij de consument thuis wordt opgehaald. We kunnen dan ook met recht zeggen dat viaBOVAG.nl de ‘de helpende hand van rijdend Nederland’ is.

viaBovemij.nl

De lancering van de Online Autoverkoopservice op viaBOVAG.nl betekende eind 2021 ook de lancering van ons nieuwe zakelijke portaal viaBovemij.nl. De auto’s die worden ingekocht op viaBOVAG.nl worden tijdens een Autoveiling verkocht aan BOVAG-leden die daarmee de kans hebben om aan occasions te komen. Op termijn moet viaBovemij.nl het platform worden waar je als mobiliteitsbedrijf alles regelt op het gebied van inkoop, verkoop, aftersales, risicobescherming (verzekeringen en garanties) en financiële producten. Klanten vinden daar niet alleen hun B2B-dienstverlening, maar ook nieuwe digitale mogelijkheden om hun efficiëntie te verhogen en hun kosten te verlagen. 

Overige ontwikkelingen

Compliancedossier

In 2018 werd Bovemij door een eigen medewerker geïnformeerd over mogelijke compliance-issues. De toenmalige Raad van Commissarissen liet een externe deskundige partij een uitgebreid onderzoek uitvoeren en meldde de bevindingen van dat onderzoek in 2019 bij toezichthouders AFM en DNB, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Deze hebben alle hun eigen onderzoek ingesteld. Bovemij heeft altijd constructief meegewerkt aan de onderzoeken en doet dat nog steeds. Over deze zogeheten legacy issues uit de periode 2014 tot 2019 is zowel door de AFM als door de DNB inmiddels een rapport opgemaakt.

In februari 2022 heeft Bovemij van de AFM een voorgenomen besluit ontvangen tot het opleggen van een boete voor het overtreden van het provisieverbod bij een casus in de periode 2014 tot 2019. De komende periode presenteert Bovemij haar zienswijze aan de AFM. DNB heeft haar onderzoek afgerond en wettelijke overtredingen op het gebied van compliance vastgesteld bij de schadeverzekeraar in de periode 2014 tot 2018. Of DNB daarvoor een sanctie oplegt is niet bekend.

De overtreding van de complianceregels bij het verzekeringsbedrijf is ook in 2019 al door de Raad van Commissarissen erkend op basis van een zelf geïnitieerd onderzoek door de externe deskundige, dat in 2019 met AFM en DNB is gedeeld. Mede op basis van de bevindingen is toen een groot aantal verbetermaatregelen geïnitieerd, die allemaal zijn geïmplementeerd. De DNB bevestigt in haar rapport dat zij deze maatregelen in opzet voldoende vindt.

Over het in 2020 gestarte onderzoek door de Belastingdienst naar deze legacy issues is op dit moment geen update. De Raad van Commissarissen heeft in 2019 ook melding gedaan bij het Openbaar Ministerie; ook hierover is verder geen update te geven.

Cybersecurity-incident RDC

In maart 2021 werd RDC geconfronteerd met een cybersecurity-incident dat niet alleen RDC raakte maar ook haar klanten. In samenwerking met externe cybersecurity-experts is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en zijn aanvullende maatregelen genomen. RDC heeft als verwerker het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens hebben we onze klanten geadviseerd dit te doen. Door de AP zijn recent vragen gesteld over de verdere afwikkeling van de onderzoeken die RDC naar aanleiding van het incident heeft uitgevoerd.

Ontwikkeling rondom certificaten

Bovemij heeft een uitgebreide en zorgvuldige review uitgevoerd naar de optimale financieringsstructuur van de onderneming en de positie van de certificaathouders.

Bij de review zijn de opties vanuit verschillende kanten onderzocht en  de belangen van alle stakeholders meegenomen. Voorop staat dat Bovemij de dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche is en blijft, met een stabiele en gezonde financiële balans als uitgangspunt. Bovemij heeft daarbij ook de wens om het huidige dividendbeleid van 30% uitkering van het resultaat in de toekomst door te zetten waardoor certificaathouders mee  kunnen blijven profiteren van de ontwikkelingen van Bovemij. Alles afgewogen is de Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat Bovemij goed in staat is voor de komende jaren de strategische ambities uit eigen middelen te financieren. Dat heeft geleid tot de oplossing om certificaathouders die dit wensen nu een mogelijkheid te geven (een gedeelte van) hun certificaten te verkopen. Dit zal Bovemij doen via het voornemen om een deel van de certificaten in te kopen voor een bedrag van € 25 miljoen. Bovemij heeft het voornemen om de certificaathouders per 24 april 2022 de mogelijkheid te geven om hun certificaten aan te bieden waarna de inkoop van de certificaten na de uitkering van dividend eind mei 2022 zal plaatsvinden. Hierover wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 april 2022 besloten. Van de ingekochte certificaten, zal BOVAG vervolgens voor €5 miljoen aan certificaten van Bovemij kopen. BOVAG onderstreept daarmee zijn lange termijn commitment als grootaandeelhouder.

In de toekomst zal Bovemij altijd op een prudente en zorgvuldige wijze beoordelen of een mogelijkheid zich voordoet om additionele certificaten in te kopen, passend bij de situatie op dat moment.