21. Belastingen

De effectieve belastingdruk is 29,1% (2020: 26,4%). De belastingdruk is hoger dan de nominale belastingdruk van 25% door een correctie op de latente belastingschuld. In de jaarrekening 2020 zijn de latente belastingschulden gewaardeerd tegen het toekomstige vennootschapsbelasting tarief van 25%. In 2021 is het tarief vanaf 2022 vastgesteld op 25,8%. Als gevolg hiervan zijn de latente belastingschulden aangepast en is de effectieve belastingdruk hoger dan 25%.