16. Beleggingsopbrengsten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2021

Totaal 2020

Opbrengst gebouwen en terreinen

2.347

1.635

-

-

-

-1

-

3.981

4.755

Opbrengst overige beleggingen

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Ongerealiseerde winst op beleggingen

-

5.548

12.691

-

534

-

-

18.773

7.253

Gerealiseerde winst op beleggingen

-

-

1.560

519

1.754

87

-

3.920

3.494

 

2.347

7.183

14.251

519

2.288

86

1

26.675

15.504

De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.