1. Goodwill

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

-

-

Afschrijvingen

-

-

 

-

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

7.073

-

Afschrijvingen

-707

-

 

6.366

-

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

7.073

-

Afschrijvingen

-707

-

 

6.366

-

De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.

Portefeuillerechten

Voor een toelichting op portefeuillerechten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans onder de toelichting portefeuillerechten.