5. Overlopende activa

Overlopende acquisitiekosten

(in duizenden euro's)

2021

2020

Ongevallen en ziekte

620

482

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

2.726

1.984

Casco

22.144

18.561

Brand en andere schade aan goederen

174

291

Overige branches

-471

-290

 

25.193

21.028

De overlopende acquisitiekosten zijn inclusief overlopende acquisitiekosten op quota share-herverzekeringen. De overlopende acquisitiekosten op herverzekeringen verklaren het negatieve bedrag bij overige branches. Voor overlopende acquisitiekosten is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde. 

Overige overlopende activa

(in duizenden euro's)

31-12-2021

31-12-2020

Toekomstige termijnen te factureren verzekeringspremie

31.482

29.755

Overige overlopende activa

804

1.281

 

32.286

31.036

De overige overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en de boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.