7. Aandeel derden

Aandeel derden

(in duizenden euro's)

2021

2020

Aandeel derden BOVAG Bovemij Platform (50%)

-7.579

-4.518

Stand per 31 december

-7.579

-4.518

De mutatie in het aandeel derden bedraagt € 3.061.000,- negatief en bestaat uit het resultaat aandeel derden (€ 5.561.000,- negatief) en het effect van de kwijtschelding van een deel van de achtergestelde leningen van BOVAG Daisy B.V. en Bovemij N.V. aan BOVAG Bovemij Platform B.V. Deze kwijtschelding is bij BOVAG Bovemij Platform B.V. verwerkt als een informele kapitaalstorting en de impact op de mutatie  van het aandeel derden is € 2.500.000,-.