Gebeurtenissen na balansdatum

De Raad van Bestuur is voornemens om de certificaten van certificaathouders in te kopen voor een bedrag van € 25.000.000,-, na de dividenduitkering eind mei 2022. Hierover wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 april 2022 besloten. De € 25.000.000,- wordt gefinancierd vanuit de eigen financiële middelen. Van de ingekochte certificaten, zal BOVAG vervolgens voor € 5.000.000,- aan certificaten van Bovemij kopen. 

Bovemij ondervindt geen directe gevolgen van de oorlog en de geopolitieke situatie in de Oekraïne maar ziet wel dat de crisis invloed heeft op haar klanten, onder meer door stijging van energieprijzen en uitdagingen in de supply chain. De economische impact hiervan op de financiële markten wordt nadrukkelijk gevolgd.