Medewerkers in cijfers 2021

In 2021 hebben we als Bovemij mooie stappen gezet om ons bedrijf klaar voor de toekomst te maken. Het personeelsbestand heeft daar een kleine afname bij laten zien. Dit is naast het reguliere verloop ook terug te voeren op het kritisch kijken naar welke functies ingevuld moeten worden na het live gaan van de platformorganisatie. Uiteraard wordt hierbij de continuïteit van dienstverlening goed in de gaten gehouden.

In onderstaande twee grafieken ziet u de ontwikkeling van het aantal medewerkers dat bij Bovemij in loondienst was tussen 2014 en 2021. De medewerkers van SRM Rechtsbijstand zijn hierin ook meegenomen. 

De gemiddelde leeftijd binnen Bovemij is iets toegenomen. In 2021 is er niet alleen geïnvesteerd in het aantrekken van schoolverlaters of talent in het begin van hun loopbaan, maar is ter versteviging van het fundament in de organisatie ook ingezet op het aantrekken van collega‚Äôs met meer ervaring. De in- en uitstroom van medewerkers heeft nagenoeg geen effect gehad op de gemiddelde diensttijd binnen Bovemij.

Bovemij blijft streven naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. In de digitale wereld zien we echter nog steeds bovengemiddeld meer mannen werkzaam. Hierdoor is het aantal mannen ook in 2021 in de meerderheid. Diversiteit van het personeelsbestand is ook in 2022 een belangrijk aandachtspunt.

Ook Bovemij is in het tweede coronajaar niet ontkomen aan een hoger ziekteverzuim. Dat zorgde eind 2021 voor een verzuim van 5.45% over 2021. Zoals in het hoofdstuk over medewerkers te lezen is, wordt er veel aandacht gegeven aan preventie en beheersing van verzuim.